Błędy pogarszające komunikację marek. Jak ich unikać?

UX w sklepie internetowym
Marcin Cichocki

Marcin Cichocki

CEO
agencjakuznia.pl

Komunikacja odgrywa kluczową rolę w budowaniu relacji z klientami, a także w kształtowaniu postrzegania marki na rynku. Dlaczego komunikacja ma tak duże znaczenie dla sukcesu marki oraz jakie negatywne konsekwencje mogą wyniknąć z powszechnych błędów komunikacyjnych?

Spis treści:

  1. Komunikacja to główne narzędzie marki w sieci
  2. Przykłady błędów komunikacyjnych znanych marek
  3. Jakie są najczęstsze błędy komunikacyjne marek?
  4. Podsumowanie i wnioski

Komunikacja to główne narzędzie marki w sieci

Komunikacja jest głównym narzędziem, które pozwala nam nawiązać i utrzymać relacje z naszymi klientami i odbiorcami. To przez komunikację przekazujemy nasze wartości, misję i korzyści, które oferujemy. Poprzez efektywną komunikację możemy budować zaangażowanie i lojalność klientów, a także zdobywać nowych odbiorców.

strategia komunikacji biznesu

Fragment prezentacji Kuźni Treści na temat komunikacji marek.

Co istotne, sposób, w jaki komunikujemy się z odbiorcami, ma ogromne znaczenie dla kształtowania wizerunku marki. To, jak przedstawiamy nasze produkty i usługi, jak używamy języka i tonu w komunikacji, wpływa na sposób, w jaki marka jest postrzegana.Komunikacja marki musi być spójna z jej tożsamością i wartościami, ponieważ tylko wtedy jest w stanie długoterminowo budować pozytywne skojarzenia.

Niestety, błędy komunikacyjne mogą mieć poważne konsekwencje. Przede wszystkim mogą prowadzić do pogorszenia wizerunku marki. Jeśli nasze przekazy są niejasne, sprzeczne lub nieodpowiednie, to dezorientują i frustrują potencjalnych klientów. Może to ostatecznie spowodować utratę zaufania i pogorszenie relacji z naszą odbiorcami treści.

Co więcej, błędy komunikacyjne mogą mieć negatywne skutki finansowe w postaci obniżenia wolumenu konwersji czy zasięgów. Błędy komunikacyjne mogą także narazić nas na ryzyko kryzysu reputacyjnego, ograniczając pozytywny sentyment odbiorców do marki.

Przykłady błędów komunikacyjnych znanych marek

docelowa grupa odbiorców, persona

Fragment briefu uzupełnionego przez klienta agencji./ źródło:Kuźnia Treści.

Przypadek Pepsi i kontrowersyjnej reklamy

W 2017 roku Pepsi wypuściło reklamę, w której modelka Kendall Jenner dołączała się do protestu ulicznego, oferując puszeczkę Pepsi policjantowi. Reklama wywołała falę krytyki, oskarżając ją o banalizowanie poważnych problemów społecznych, takich jak ruchy protestu i napięcia rasowe.

Skutek był bardzo negatywny dla marki Pepsi, która musiała wycofać reklamę i przeprosić za nieodpowiednie przesłanie. Wizerunek marki został poważnie uszkodzony, a firma musiała podjąć wysiłki, aby odbudować zaufanie klientów.

Przypadek United Airlines i brutalne usuwanie pasażera

W 2017 roku na pokładzie samolotu United Airlines doszło do brutalnego usunięcia pasażera, który został zmuszony siłą do opuszczenia samolotu, gdyż linia lotnicza potrzebowała miejsca dla swojego personelu. Nagranie z incydentu rozprzestrzeniło się szybko w mediach społecznościowych, wywołując oburzenie i potępienie.

Reakcja United Airlines była początkowo nieadekwatna, co tylko pogorszyło sytuację. Linia lotnicza musiała zmierzyć się z lawiną negatywnych opinii, a ich wizerunek znacząco ucierpiał, powodując spadek zaufania klientów.

Przypadek Volkswagen i oszustwo emisji spalin

W 2015 roku Volkswagen przyznał się do celowego manipulowania wynikami testów emisji spalin w swoich pojazdach, co wywołało skandal na całym świecie. Firma naruszyła zaufanie klientów i opinii publicznej, które uważały Volkswagen za przykład ekologicznych praktyk. Skutek tego oszustwa był katastrofalny dla marki. Firma poniosła ogromne straty finansowe, a wizerunek marki został poważnie nadszarpnięty.

Przypadek H&M i kontrowersyjnej reklamy

W 2018 roku H&M wywołało kontrowersje, gdy w swojej reklamie zamieściło zdjęcie czarnoskórego chłopca w koszulce z napisem "Najlepsza małpa w lesie". Reklama została uznana za rasistowską i wywołała oburzenie wśród społeczności. H&M musiało przepraszać publicznie, wycofać reklamę i podjąć działania na rzecz różnorodności. Incydent ten miał negatywny wpływ na wizerunek marki i zaufanie klientów.

Przypadek Facebook i skandal Cambridge Analytica

W 2018 roku ujawniono, że dane osobowe milionów użytkowników Facebooka zostały nieuprawnione wykorzystanie przez firmę Cambridge Analytica w celach politycznych. Skandal ten doprowadził do załamania zaufania wobec Facebooka jako platformy społecznościowej i naruszenia prywatności użytkowników. Marka Facebooka musiała zmagać się z kryzysem reputacyjnym, prowadząc do spadku zaufania i wzrostu krytyki ze strony mediów i opinii publicznej.

Przypadek Boeing i incydenty związane z modelem 737 MAX

W latach 2018-2019 doszło do dwóch tragicznych katastrof lotniczych z udziałem samolotów Boeing 737 MAX. W obu przypadkach przyczyną było błędne działanie systemu automatycznego stabilizacji lotu. Wskutek tych wypadków, wizerunek marki Boeinga ucierpiał poważnie. Firma musiała zmierzyć się z konsekwencjami prawnymi, finansowymi i reputacyjnymi, a także ponieść znaczne koszty związane z naprawą błędów komunikacyjnych.

Jakie są najczęstsze błędy komunikacyjne marek?

Niewłaściwe targetowanie i segmentacja odbiorców

Częstym błędem jest niewłaściwe zrozumienie i określenie grupy docelowej. Jeśli nie mamy jasnego obrazu naszych odbiorców, nasze przekazy mogą być nieskuteczne. Skutkiem tego może być zmarnowany budżet marketingowy i utrata potencjalnych klientów.

Dlatego ważne jest przeprowadzenie badań rynku i analizy demograficznej, psychograficznej oraz behawioralnej, aby dokładnie zidentyfikować naszą grupę docelową. Dzięki temu będziemy mogli dostosować nasze przekazy do ich potrzeb, zainteresowań i preferencji.

persona marki

Opracowanie persony marki. / źródło: Kuźnia Treści

Niedopasowanie tonu i stylu komunikacji do grupy docelowej

Istotne jest, aby nasza komunikacja była dostosowana do preferencji i oczekiwań naszych odbiorców. Jeśli nie trafiamy w odpowiedni ton, nasze przekazy mogą zostać odrzucone lub niezrozumiane. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć charakterystykę naszych odbiorców i dostosować ton i styl komunikacji tak, aby były one spójne z ich oczekiwaniami i preferencjami.

Brak spójności w przekazach marketingowych

Ważne jest, aby nasze przekazy były spójne i konsekwentne. Jeśli nasze reklamy, treści na stronie internetowej czy wiadomości w mediach społecznościowych są sprzeczne lub niepasujące do naszych wartości i tożsamości, może to wprowadzać zamieszanie u odbiorców. Skutkiem może być dezorientacja, brak zaufania i utrata klientów.

Dlatego istotne jest opracowanie spójnej strategii komunikacyjnej, która obejmuje wytyczne dotyczące języka, tonu, grafiki i wartości marki. Spójność w przekazach pomoże w budowaniu rozpoznawalności marki i utrzymaniu zaufania klientów.

Zaniedbanie komunikacji dwukierunkowej z odbiorcami

Komunikacja powinna opierać się na aktywnym słuchaniu i reagowaniu na komentarze odbiorców. Jeśli ignorujemy lub lekceważymy głos naszych klientów, możemy stracić ich zaufanie i lojalność. Skutkiem może być negatywny wizerunek marki i utrata potencjalnych możliwości rozwoju.

Warto stworzyć system monitorowania i zarządzania opinią klientów, który obejmuje odpowiednie narzędzia i procesy reagowania na ich potrzeby i uwagi. Dzięki temu będziemy mogli budować pozytywne relacje z klientami i tworzyć bardziej dopasowane do ich potrzeb produkty i usługi.

przykład błędnej komunikacji

Przykład zaniedbania komunikacji dwukierunkowej. / źródło: Facebook.com

Nadmierna reklama i natrętna sprzedaż

Klienci są znużeni natrętnymi reklamami i nachalną sprzedażą. Jeśli bombardujemy ich nadmiarem reklam i sprzedażowymi przekazami, możemy odstraszyć potencjalnych klientów.

Skutkiem może być negatywne postrzeganie marki, utrata zaufania i ograniczony potencjał sprzedaży. Zamiast tego, warto skupić się na budowaniu wartościowych relacji z klientami, dostarczaniu wartościowych treści i skupieniu się na potrzebach i interesach naszych odbiorców.

Brak autentyczności i brak związku z wartościami marki

Klienci doceniają autentyczność i chcą mieć do czynienia z markami, które są zgodne ze swoimi wartościami. Jeśli nie jesteśmy autentyczni i nie koncentrujemy się na naszych wartościach, ryzykujemy utratę zaufania i lojalności klientów.

Dlatego ważne jest, abyśmy definiowali i konsekwentnie promowali nasze wartości jako marka. Musimy być spójni zarówno w naszych działaniach, jak i w komunikacji, aby budować zaufanie i lojalność klientów.

Niedostosowanie do zmieniających się trendów i preferencji konsumentów

Klienci i trendy rynkowe nieustannie się zmieniają. Jeśli nie jesteśmy elastyczni i nie dostosowujemy się do tych zmian, możemy zostać zepchnięci na margines. Skutkiem może być utrata konkurencyjności, klientów i potencjału wzrostu.

Dlatego warto być na bieżąco z trendami i preferencjami konsumentów w naszej branży. Przykładem może być przesunięcie się konsumentów w stronę ekologicznych i zrównoważonych produktów. Jeśli nie dostosujemy się do tych zmian i nie zaoferujemy odpowiednich rozwiązań, możemy stracić klientów na rzecz konkurencji.

Brak reakcji na opinie i komentarze klientów w mediach społecznościowych

Media społecznościowe są miejscem, gdzie klienci wyrażają swoje opinie i oczekują reakcji od marek. Jeśli ignorujemy te opinie lub brak nam systemu zarządzania komentarzami, ryzykujemy negatywne reakcje, utratę klientów i pogorszenie wizerunku marki.

Dlatego ważne jest aktywne monitorowanie i odpowiedź na komentarze, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Odpowiednie zaangażowanie w mediach społecznościowych pomoże nam budować pozytywne relacje z klientami, rozwiązywać problemy i budować zaufanie.

Niewłaściwe zarządzanie kryzysowe

W przypadku kryzysów, takich jak wypadki, skandale lub negatywne sytuacje, ważne jest, aby podjąć szybką, zdecydowaną i odpowiedzialną reakcję. Jeśli brakuje nam planu zarządzania kryzysowego lub nie radzimy sobie skutecznie w trudnych sytuacjach, skutkiem może być pogorszenie wizerunku marki i utrata zaufania klientów. W takich sytuacjach kluczowe jest szybkie zidentyfikowanie problemu, przejęcie kontroli nad sytuacją, transparentna komunikacja z klientami i podjęcie konkretnych działań naprawczych. Ważne jest, aby być przygotowanym na ewentualne kryzysy i mieć wdrożone plany zarządzania kryzysowego.

Podsumowanie i wnioski

  • Badanie i zrozumienie grupy docelowej jest kluczowym elementem skutecznej komunikacji. Musimy poznać ich preferencje, potrzeby i zachowania.
  • Dopasowanie tonu i stylu komunikacji do odbiorców sprawi, że nasze przekazy będą bardziej skuteczne.
  • Spójna i konsekwentna strategia komunikacyjna buduje rozpoznawalność i zaufanie marki.
  • Utrzymywanie aktywnej komunikacji dwukierunkowej z klientami jest niezwykle ważne. Musimy słuchać i reagować na ich opinie.
  • Testowanie i optymalizacja przekazu komunikacyjnego pomaga nam doskonalić nasze przekazy i unikać błędów.

Reklama

Przeczytaj również:

Artykuł
25.09.2023

Nagrania wizyt. Jak czytać dane o zachowaniach?

Kamila Kotowska

Kamila Kotowska

Head of marketing
cux.io

Artykuł
24.07.2023

Błędy pogarszające komunikację marek. Jak ich unikać?

Marcin Cichocki

Marcin Cichocki

CEO
agencjakuznia.pl

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę