Regulamin

Regulamin określający zasady świadczenia usług serwisu dostępnego w sieci internet pod adresem ekomercyjnie.pl

  1. Właścicielem i usługodawcą jest LeoFranco S.C. (NIP: 8943124234) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomska 42AB (Millennium Towers), 6 piętro.
  2. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna i prawna, która zapisuje się do Newslettera serwisu ekomercyjnie.pl
  3. Usługi świadczone przez właściciela są darmowe (bezpłatne), ale właściciel zastrzega sobie prawo do oferowania dodatkowych usług płatnych, przy czym zostaną one wyraźnie oznaczone (wraz z podaniem ceny), a skorzytanie z nich przez Użytkownika będzie dobrowolne.
  4. Użytkownik zapisując się do Newslettera ekomercyjnie.pl akceptuje warunki niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.
  5. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera ekomercyjnie.pl. W tym celu należy zgłosić ten fakt poprzez formularz kontaktowy lub kontaktować się na adres e-mail podany w zakładce "kontakt".
  6. LeoFranco S.C. może dokonać zmian w niniejszym regulaminie.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.