Zorganizuj szkolenie – zwiększ motywację swoich pracowników

Edukacja i rozwój osobisty w e-commerce
Ekomercyjnie

eKomercyjnie.pl

Półtora roku temu mój pracodawca skierował mnie na pierwsze szkolenie. Był to kurs z zakresu finansów przedsiębiorstwa połączony z językiem angielskim biznesowym, który trwał 11 miesięcy. Po jego zakończeniu otrzymałam odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia. Szkolenie znacznie podniosło moje kwalifikacje zawodowe oraz znajomość języka, jednak to nie wszystko…

Postaw na rozwój

W pracy najbardziej motywuje mnie możliwość rozwoju w różnych kręgach moich zainteresowań. Mój pracodawca pozwolił mi na uczestnictwo w wielu szkoleniach, dzięki którym wzrosła moja chęć do pracy i dalszego kształcenia. To, czego udało mi się dowiedzieć od ekspertów z zakresu finansów, działań marketingowych i obsługi klienta przełożyłam na wykonywaną pracę. Dzięki temu mogę nadal podnosić jakość i szybkość realizacji zlecanych mi zadań.

Jaki był przybliżony koszt 5 szkoleń (w tym z obsługa klienta z językiem angielskim biznesowym trwający 11 miesięcy)? Wszystkie zostały w 100% sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Część zajęć odbywała się w godzinach porannych (w tym czasie nie było mnie w firmie), jednak uzyskana wiedza przełożyła się na efektywność mojej pracy. Umożliwiając mi udział w szkoleniach, mój pracodawca w najlepszy możliwy sposób podniósł moją motywację. Poznane techniki szybko wprowadziłam do codziennego działania i chętnie dzieliłam się zdobytymi informacjami z resztą zespołu.

Jak zorganizować szkolenie dla swoich pracowników?

 1. Wyszukaj w Internecie firmę szkoleniową, która oferuje kursy dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Warto skontaktować się z Agencją Rozwoju Regionalnego oraz odwiedzić Portal Funduszy Inwestycyjnych. Projekty bardzo często reklamowe są również za pomocą innych źródeł, takich jak: ulotki, newslettery czy bilbordy.
   
 2. Po kontakcie z firmą uzupełnij dokumenty rekrutacyjne. Jest ich dużo, ale ich skompletowanie nie jest trudne. Czego będziesz potrzebował?
  • dokładne dane firmy i uczestników szkolenia;
  • identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania bądź siedzibę firmy (informacja ogólnodostępna w Internecie);
  • kopie zaświadczeń o otrzymanej do tej pory pomocy de minimis;
  • PKD – klasę działalności, w związku z którą ubiegasz się o pomoc de minimis (informacje znajdziesz we wpisie do KRS lub CEIDG).
 3. Poproś firmę o wysłanie harmonogramu oraz dokładnego zakresu szkolenia (często udostępniany on jest dopiero na prośbę klienta). Ważne, aby dotrzeć również do informacji o trenerach przydzielonych do danego projektu. Sprawdź opinie i rekomendacje na ich temat.
   
 4. Po zakończeniu projektu otrzymasz zaświadczenie de minimis potwierdzające wysokość otrzymanego dofinansowania. „Pomoc publiczna de minimis to dopuszczona prawem unijnym pomoc, jakiej może udzielić państwo, bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej. Wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 euro (…) w roku podatkowym”1. Dla Twoich pracowników wystawione zostaną certyfikaty ukończenia szkolenia, w których wyszczególniony będzie opracowany przez nich materiał.

Aby skorzystać z dofinansowanych szkoleń, trzeba spełnić również określone warunki. Zwykle projekty przygotowywane są dla mikro i małych przedsiębiorstw, których siedziba firmy znajduje się w określonym województwie bądź gminie. Najczęściej pracownik musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę (zwykle wystarczy umowa na ¼ lub ½ etatu), rzadziej na inną umowę cywilno – prawną (zlecenie, dzieło).

Motywacja pozamaterialna

Spróbuj się dowiedzieć od swoich pracowników, jakiej formy motywacji pozamaterialnej od Ciebie oczekują. Czy wiesz jakie czynniki wpływają na ich efektywne podejście do pracy? Za pomocą krótkiej ankiety możesz poznać potrzeby Twojego zespołu. Spraw, aby wykonywana praca stała się interesująca i rozwijająca. Dowiedz się, w wykonywaniu jakich zadań najlepiej czują się Twoi pracownicy, a w miarę wydłużającej się współpracy zwiększaj odpowiedzialność poszczególnych osób za kolejne projekty. To wzmocni ich motywację oraz zwiększy satysfakcję z pracy w Twojej firmie.

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę