Ekonomia współdzielenia: subskrypcja urządzeń jako sposób na zrównoważony rozwój

Edukacja i rozwój osobisty w e-commerce
Mariusz Szałagan

Mariusz Szałagan

CEO
wesub.pl

W dzisiejszym świecie, w którym konsumpcja stale rośnie, a zasoby naturalne są coraz bardziej obciążone, ważne jest poszukiwanie alternatywnych modeli ekonomicznych, które będą sprzyjały zrównoważonemu rozwojowi. Jednym z takich modeli jest ekonomia współdzielenia, a subskrypcja idealnie wpisuje się w jej założenia. Co ważne, jest to model udostępniania i pozyskiwania urządzeń, który łatwo wprowadzisz w swoim e-commerce. Subskrypcja urządzeń, czy to elektroniki, narzędzi czy nawet mebli dla swojego przedsiębiorstwa przyczynia się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

Spis treści:

  1. Czym jest ekonomia współdzielenia?
  2. Subskrypcja a zmniejszenie marnotrawstwa zasobów
  3. Redukcja negatywnego wpływu na środowisko
  4. Korzyści nie tylko dla środowiska, a również dla sklepów z wdrożonym modelem subskrypcyjnym

Czym jest ekonomia współdzielenia?

Ekonomia współdzielenia to nowatorski model ekonomiczny opierający się na idei dzielenia zasobów, redukcji konsumpcji i minimalizacji marnotrawstwa. W odróżnieniu od tradycyjnego modelu, w którym konsumenci indywidualnie nabywają i posiadają przedmioty, ekonomia współdzielenia skupia się na wykorzystywaniu istniejących zasobów w sposób bardziej efektywny i zrównoważony.

Główną koncepcją ekonomii współdzielenia jest udostępnianie dostępnych zasobów innym użytkownikom w zamian za opłatę. To sprawia, że nie trzeba już kupować przedmiotów, których potrzebuje się tylko okazjonalnie, np. narzędzi, sprzętu elektronicznego czy samochodów. Dzięki temu, jedno urządzenie może służyć wielu osobom, co prowadzi do znacznej redukcji zużycia surowców i energii potrzebnych do produkcji nowych przedmiotów.

Subskrypcja a zmniejszenie marnotrawstwa zasobów

Tradycyjnie, kiedy potrzebujemy nowego urządzenia, zazwyczaj idziemy do sklepu i kupujemy je – bezpośrednio za gotówkę albo na raty. Jeżeli mamy firmę rozważamy również leasing. Każdy z tych sposobów wiąże się jednak z długim użytkowaniem sprzętu, jeżeli chcemy, żeby nasz zakup się zwrócił. Często się zdarza, że po pewnym czasie to urządzenie przestaje być nam potrzebne lub staje się przestarzałe i nie spełnia naszych wymagań, a praca na nim przestaje być komfortowa. W takich przypadkach wiele urządzeń kończy swoje życie na dnie szafy lub ląduje na składowiskach śmieci. Subskrypcja urządzeń pozwala nam uniknąć tego marnotrawstwa.

Poprzez subskrypcję, klient ma dostęp do urządzenia, które potrzebuje tylko przez określony czas. Po zakończeniu jego użytkowania, zwracamy sprzęt do firmy oferującej subskrypcję, gdzie zostanie ono odnowione i przekazane dalej do wykorzystania przez kolejnych użytkowników. W ten sposób wykorzystuje się zasoby w sposób bardziej efektywny, co przyczynia się do zmniejszenia marnotrawstwa i ograniczenia produkcji nowych urządzeń.

Redukcja negatywnego wpływu na środowisko

Produkcja nowych urządzeń wymaga dużej ilości surowców i energii, co wiąże się z emisją gazów cieplarnianych i zanieczyszczeniem środowiska. Ponadto, wiele urządzeń elektronicznych zawiera substancje szkodliwe dla środowiska, takie jak rtęć czy ołów, które mogą przedostać się do gleby i wód gruntowych, w przypadku nieprawidłowego postępowania z odpadami.

Subskrypcja urządzeń przyczynia się do redukcji negatywnego wpływu na środowisko na kilka sposobów. Po pierwsze, dzięki współużytkowaniu jednego urządzenia przez wielu użytkowników, ogranicza się produkcję nowych urządzeń, co oznacza mniejsze zużycie surowców. Po drugie, subskrypcja sprawia, że producenci i resellerzy sprzętu muszą zwracać większą uwagę na serwis, jeżeli chcą jak najdłużej zarabiać na jednym urządzeniu. Dzięki temu dłużej zachowuje się jego sprawność. Firmy oferujące subskrypcję dbają również o poprawny recykling sprzętu, który nie nadaje się już do ponownego użytku. Mamy więc pewność, że nie zalegnie on na dnie szuflady, albo nie zostanie wrzucony do ogólnych odpadów.

Odpowiedni recykling odpadów elektronicznych polega najpierw na obróbce mechanicznej i separacji fizycznej, czyli demontażu i podzieleniu części na odpowiednie grupy takie jak metale, tworzywa sztuczne, elementy elektroniczne czy odpady o charakterze niebezpiecznym. Część z nich może być wtedy ponownie wykorzystana. Elementy zawierające metale są rozdrabniane i poddawane dalszej obróbce i procesom, które pomagają otrzymać żelazo, miedź, srebro, glin i pallad. One również wykorzystywane są do kolejnych produkcji.

Korzyści nie tylko dla środowiska, a również dla sklepów z wdrożonym modelem subskrypcyjnym.

Korzyści nie tylko dla środowiska, a również dla sklepów z wdrożonym modelem subskrypcyjnym

  1. Subskrypcja daje stały i przewidywalny dochód: Zamiast jednorazowej sprzedaży, subskrypcje generują powtarzające się opłaty cykliczne. To umożliwia firmom lepsze planowanie finansowe, prognozowanie i podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych.
  2. Subskrypcja zwiększa lojalność klientów: pomaga budować silniejsze relacje z klientami poprzez regularny kontakt i dostarczanie usług dodatkowych takich jak serwis i ubezpieczenie. Klienci zobowiązani do subskrypcji mają większą motywację do kontynuowania korzystania z usług firmy, co przekłada się na większą lojalność.
  3. Subskrypcja pomaga docierać do nowej grupy klientów: Przyciąga nowych klientów, którzy są bardziej zainteresowani elastycznymi opcjami korzystania z produktów lub usług i szukają alternatywy dla kredytu czy leasingu.
  4. Subskrypcja pozwala lepiej poznać klientów i personalizować ofertę: Dzięki modelowi subskrypcyjnemu, firmy mają dostęp do danych i informacji na temat preferencji, zachowań i potrzeb klientów. To umożliwia lepsze poznanie klientów i personalizację oferty, dostosowując ją do indywidualnych potrzeb i preferencji. Lepsze zrozumienie klientów prowadzi do bardziej skutecznych działań marketingowych i zwiększa szanse na zadowolenie klienta.
  5. Subskrypcja wspiera elastyczność i innowacje: Model subskrypcyjny daje firmom większą elastyczność i możliwość eksperymentowania z różnymi usługami, pakietami lub cenami. To pozwala na szybkie dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów i testowanie nowych produktów czy usług.

Wdrożenie modelu subskrypcyjnego nie wymaga tak dużo pracy, jak mogłoby się to wydawać. Firmy takie jak WeSub oferują gotowe rozwiązania, które łatwo dostosujesz do swojej oferty. Ponadto korzystając ze swojego doświadczenia i zasobów wspierają całą część operacyjną i administracyjną usługi subskrypcji.

Reklama

Przeczytaj również:

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę