Profil klienta internetowego – kto jest fanem e-zakupów?

Marketing w e-commerce
Ekomercyjnie

Informacja prasowa

Logo PayUPolak dobrze wykształcony, przed 30. rokiem życia, mieszkaniec dużego miasta, pracujący i pozostający w związku – to profil przeciętnego konsumenta internetowego. Wirtualne półki w większości przeglądają osoby, które nie mogą obyć się bez codziennej dawki Internetu, po równo kobiety, jak i mężczyźni. Kim jest fan e-zakupów, analizuje PayU, dostawca płatności internetowych.

W sieci kupuje już 13,5 mln Polaków w wieku 15 i więcej lat, czyli ponad 40 proc. społeczeństwa we wskazanym przedziale wiekowym. Najwięcej osób, które decydują się na zakupy przez Internet, to jednocześnie stali użytkownicy sieci, będący online codziennie lub prawie codziennie. Z minimalnie mniejszą częstotliwością, bo kilka razy w tygodniu, w sieci surfuje co ósmy e-konsument. Tylko 6 proc. deklaruje, że korzysta z Internetu rzadziej.

– Klienci sklepów internetowych to w większości osoby, które korzystają z Internetu na co dzień, a nie od przypadku. Warto zauważyć, że wśród e-konsumentów dominują osoby w wieku do 29 lat – stanowią one aż 45 proc. tej grupy – analizuje Wojciech Czajkowski, Dyrektor Zarządzający PayU SA. Badanie dla dostawcy płatności internetowych przeprowadziła agencja TNS Polska.

Najwięcej fanów zakupów internetowych mieszka na południu

Co trzeci klient internetowy pochodzi z południowych regionów Polski, a niemal co czwarty zamieszkuje w centrum kraju. Najmniejsza liczba e-konsumentów jako miejsce zamieszkania wskazuje północ Polski (11 proc.). Ponadto, wg badań przeprowadzonych dla PayU, fani zakupów w sieci to przede wszystkim mieszkańcy miast. Więcej niż co trzeci (36 proc.) pochodzi z metropolii liczących więcej niż 100 tys. osób, a ponad połowa (56 proc.) z ośrodków posiadających więcej niż 20 tys. mieszkańców.

Wirtualne półki przeszukują w równej mierze obie płcie – na zakupy internetowe wybiera się 50 proc. mężczyzn i tyle samo kobiet. Większość e-konsumentów to osoby żyjące w związku małżeńskim lub partnerskim, co deklaruje aż 55 proc. badanych. Status singla posiada czterech na dziesięciu kupujących w sieci, podczas gdy na tle ogółu społeczeństwa osoby wolne stanowią tylko 27 proc. Pozostali kupujący to rozwodnicy lub żyjący w separacji.

Co trzeci klient internetowy jest w dobrej sytuacji finansowej

Klienci sklepów internetowych w Polsce w przeważającej części deklarują się jako osoby posiadające wykształcenie co najmniej średnie lub policealne (72 proc.). Co ciekawe, w porównaniu do ogółu społeczeństwa, edukację na co najmniej średnim poziomie ukończyło 53 proc. populacji. Ponadto warto podkreślić, że co trzeci fan zakupów w sieci posiada dyplom ukończenia studiów wyższych.

Konsumenci internetowi to w większości osoby pracujące, oceniające swoją sytuację materialną jako średnią. Wśród fanów e-zakupów dość silną reprezentację stanowią jednak osoby, które są zadowolone ze stanu swojego konta w banku – tak uważa aż co trzeci konsument. W złej kondycji finansowej znajduje się zaledwie 9 proc. kupujących w sieci, przy czym udział takich osób wśród ogółu badanych wynosi 20 proc.

Najsilniejsza grupa osób, które kupują przez Internet, to, tak jak wśród ogółu osób w wieku 15 i więcej lat, pracownicy fizyczni oraz reprezentanci branży administracji i usług. Obie grupy stanowią łącznie nieco ponad 40 proc. klientów internetowych. Trzecią największą grupą społeczną są studenci oraz uczniowie.

Co ósmy klient internetowy to przedstawiciel szczebla kierowniczego lub specjalista, a niemal co dziesiąty jest prywatnym przedsiębiorcą.


Badanie na zlecenie operatora płatności internetowych PayU SA zostało wykonane przez TNS Polska w listopadzie 2012 roku techniką wywiadu bezpośredniego wspomaganego komputerowo (CAPI) na reprezentatywnej grupie Polaków w wieku 15 i więcej lat.

Źródło: PayU

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
18.12.2023

Jak niebanalnie prezentować produkty e-commerce w social mediach?

Maciej Sowa

Maciej Sowa

Specjalista ds. marketingu
agencjakuznia.pl

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę