Prawo w ecommerce – pytania i odpowiedzi #9: Jakie przepisy regulują sprzedaż produktów cyfrowych?

Krzysztof Bartnik

Krzysztof Bartnik

CEO
imker.pl

Pytanie: Jakie przepisy regulują sprzedaż produktów cyfrowych? W przypadku handlu towarami materialnymi mamy znaną wszystkim „ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, która umożliwia klientom zwrot towaru bez podania przyczyny – czy ustawa dotyczy również produktów cyfrowych (np. ebooków w pdf)?

Odpowiedź kancelarii prawnej:
Problem ten nie jest jasno sprecyzowany w tej ustawie. Przede wszystkim sposób jej sformułowania wskazuje, iż bardziej przystosowana jest do sprzedaży towarów materialnych (rzeczy) niż usług lub produktów cyfrowych pokroju e-booka.

Wydaje się, że w tym zakresie stosować należy przepisy dotyczące usług. W przypadku zawarcia umowy na odległość na usługę 10-dniowy termin do odstąpienia liczy się od dnia zawarcia u przysługuje tak długo, jak usługa nie będzie świadczona. W przypadku usługi, która może być świadczona jedynie przez Internet (w rzeczonej sytuacji jest to przesłanie e-booka od sprzedawcy do kupującego na jego adres mejlowy), wówczas pojawia się problem z ustaleniem momentu, w którym usługa zacznie być realizowana, tj. kiedy kupujący zapozna się z e-bookiem i np. stwierdzi jego wady – przykładowo: złe przetworzenie do PDF-a itp.

Niektóre podmioty rozwiązują ten problem w ten sposób, że usługa zaczyna być świadczona po chwili zawarcia umowy lub po otrzymaniu zapłaty za usługę (np. przesłanie sms-a celem uiszczenia opłaty za dodatkowy transfer, obejrzenie filmu VOD, wykupienie jakichś treści).

W sytuacji z e-bookiem ciekawym rozwiązaniem tego problemu mogłoby być przesłanie e-booka na adres e-mail kupującego w ten sposób, że automatycznie przesłane zostanie potwierdzenie odebrania/odczytania mejla w chwili, gdy kupujący go otworzy (tę opcję obsługuje większość skrzynek pocztowych i serwisów hostujących skrzynki pocztowe dla przedsiębiorstw). Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 61 Kodeksu cywilnego) „oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej”.

W zakresie oświadczeń przesyłanych drogą elektroniczną sprecyzowane zostało w § 2 tego artykułu, iż „oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią”. To domniemanie dotyczy całej treści oświadczenia woli, a więc zarówno e-maila oraz samego PDF-a (którym w tym wypadku będzie załącznik). Tym samym mając potwierdzenie otwarcia mejla, sprzedawca może twierdzić, iż jednocześnie kupujący zapoznał się z załączonym do niego e-bookiem.

Bardziej skomplikowanym, ale jeszcze pewniejszym rozwiązaniem, jest stworzenie platformy sprzedażowej, która posiadać będzie następujące właściwości. E-book po zakupie przesyłany jest na konto klienta w ramach sklepu, gdzie użytkownik może go pobrać wraz z dokonaniem automatycznego podglądu. W ten sposób można mieć pewność, że książka została otwarta, a więc usługa została spełniona.


Odpowiedzi udziela kancelaria prawna Sebastian Wawrzyniak i Wspólnicy Spółka komandytowa z Poznania, Os. Zwycięstwa 14, 61-647 Poznań, biuro: Sadowa 32, 61-657 Poznań, kancelaria@swlex.pl, (61) 827-00-17. Świadczy ona usługi na rzecz podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego – start-upów, podmiotów branży e-commerce, funduszów inwestycyjnych, w branży przede wszystkim IT, nowych technologii, konsultingu, PR.


Odpowiedź była możliwa dzięki firmom: Dwiepaczki.pl (usługi kurierskie) oraz Speed-Up Group (inwestor).

Pozostałe wpisy z serii Prawo w ecommerce – pytania i odpowiedzi:

WAŻNE! Niniejsze odpowiedzi nie stanowią porady prawnej, konsultacji prawnej ani opinii prawnej, a mają jedynie charakter konsultacyjny. Wydanie porady prawnej, konsultacji prawnej lub opinii prawnej wymaga wnikliwej analizy stanu faktycznego, w tym dokładnego zakresu działalności przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a także uzyskania niekiedy informacji, które mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa. Mając na uwadze powyższe, spółka nie doradza żadnych zachowań zgodnych lub niezgodnych z treścią wpisu i informuje, że podjęcie lub niepodjęcie określonych działań w indywidualnej sprawie musi zostać poddane ocenie jedynie w przypadku oceny stanu faktycznego oraz prawnego dotyczącego tej sprawy. Ani spółka, ani serwis, na którym umieszczona zostaje odpowiedź nie składa żadnych zapewnień, wyraźnych czy domniemanych, co do rezultatów uzyskanych przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w wyniku wykorzystania tejże odpowiedzi, w tym zapewnień o przydatności do określonego celu. W żadnym wypadku ani spółki, ani serwis nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utratę korzyści lub szkody wtórne powstałe w wyniku wykorzystywania tychże odpowiedzi.

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę