Prawo w ecommerce – pytania i odpowiedzi #16: Czy sprzedając e-booki powinienem zarejestrować swoją bazę w GIODO?

Ekomercyjnie

Ewa Bartnik

Pytanie: Jeśli sprzedaję przez internet produkt taki jak ebook, a więc nie potrzebuję innych danych kupującego, jak e-mail oraz imię i nazwisko (płatność poprzez systemy szybkich płatności), to czy to również jest baza danych osobowych wymagająca rejestracji w GIODO?
Odpowiedź kancelarii prawnej:
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, zbiór danych Klientów obejmujący takie dane, jak imię i nazwisko (a także adres e-mail) jest zbiorem danych osobowych. Danymi osobowymi umożliwiającymi identyfikację danej osoby jest w szczególności imię i nazwisko, a także adres e-mail, jeżeli pozwala na odróżnienie kilku osób posługujących się tym samym imieniem i nazwiskiem.

Zwolnienia z obowiązku rejestracji zbioru danych osobowych przewiduje art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Przepis ten nie przewiduje zwolnienia z obowiązku rejestracji w przypadku przetwarzania danych w celu wykonania umowy cywilnoprawnej. W związku z powyższym należy uznać, że zbiór danych osobowych klientów obejmujący imiona, nazwiska i adresy e-mail podlega zgłoszeniu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie natomiast z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie takich danych osobowych nie wymaga zgody, gdy jest to konieczne do wykonania umowy (a jednocześnie dane osobowe nie są przetwarzane w innym celu np. marketingowo-reklamowym).


Odpowiedzi udziela kancelaria prawna Sebastian Wawrzyniak i Wspólnicy Spółka komandytowa z Poznania, Os. Zwycięstwa 14, 61-647 Poznań, biuro: Sadowa 32, 61-657 Poznań, kancelaria@swlex.pl, (61) 827-00-17. Świadczy ona usługi na rzecz podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego – start-upów, podmiotów branży e-commerce, funduszów inwestycyjnych, w branży przede wszystkim IT, nowych technologii, konsultingu, PR.

Odpowiedź była możliwa dzięki firmom: Dwiepaczki.pl (usługi kurierskie) oraz Speed-Up Group (inwestor).

Pozostałe wpisy z serii Prawo w ecommerce – pytania i odpowiedzi:

WAŻNE! Niniejsze odpowiedzi nie stanowią porady prawnej, konsultacji prawnej ani opinii prawnej, a mają jedynie charakter konsultacyjny. Wydanie porady prawnej, konsultacji prawnej lub opinii prawnej wymaga wnikliwej analizy stanu faktycznego, w tym dokładnego zakresu działalności przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a także uzyskania niekiedy informacji, które mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa. Mając na uwadze powyższe, spółka nie doradza żadnych zachowań zgodnych lub niezgodnych z treścią wpisu i informuje, że podjęcie lub niepodjęcie określonych działań w indywidualnej sprawie musi zostać poddane ocenie jedynie w przypadku oceny stanu faktycznego oraz prawnego dotyczącego tej sprawy. Ani spółka, ani serwis, na którym umieszczona zostaje odpowiedź nie składa żadnych zapewnień, wyraźnych czy domniemanych, co do rezultatów uzyskanych przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w wyniku wykorzystania tejże odpowiedzi, w tym zapewnień o przydatności do określonego celu. W żadnym wypadku ani spółki, ani serwis nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utratę korzyści lub szkody wtórne powstałe w wyniku wykorzystywania tychże odpowiedzi.

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę