Prawo w ecommerce – pytania i odpowiedzi #14: Czy sprzedawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkty, które wprowadza do obrotu?

Ekomercyjnie

Ewa Bartnik

Pytanie: Czy sprzedawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkty, które wprowadza do obrotu, np. wybuchający telewizor? Co się stanie w przypadku, gdy np. w wyniku wady drabiny dojdzie do upadku i złamania nogi, a sprzedawca zapomniał dołączyć do przesyłki instrukcji użytkowania i informacji o jej maksymalnym obciążeniu?
Odpowiedź kancelarii prawnej:
Tak, przedsiębiorca może w takich sytuacjach ponieść odpowiedzialność cywilnoprawną, ale muszą do tego być spełnione przesłanki odpowiedzialności. W obu opisanych przypadkach podstawą odpowiedzialności może być w szczególności (poza art. 471 i 415 Kodeksu cywilnego) art. 449[1] w zw. z art. 449[5] § 4. Art. 449[5] §4 Kodeksu cywilnego mówi:

„Jeżeli nie wiadomo, kto jest producentem lub osobą określoną w § 2, odpowiada ten, kto w zakresie swojej działalności gospodarczej zbył produkt niebezpieczny, chyba że w ciągu miesiąca od daty zawiadomienia o szkodzie wskaże poszkodowanemu osobę i adres producenta lub osoby określonej w § 2 zdanie pierwsze, a w wypadku towaru importowanego – osobę i adres importera.”

Sprzedawca odpowiada więc wtedy, gdy wprowadza do obrotu

„produkt nie zapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu”(KC Art. 449[1] §3),

a jednocześnie nie wiadomo, kto jest producentem tego produktu. Niezałączenie do drabiny instrukcji użytkowania i informacji o jej obciążeniu w sytuacji, gdy drabina i tak była wadliwa (nie zapewniała bezpieczeństwa, którego można było się po niej spodziewać, np. załamała się pod wpływem ciężaru 100 kg) nie ma znaczenia, bowiem można było się spodziewać, że drabina wytrzyma takie obciążenie.

Odnosząc się do przykładu z telewizorem, to przyjąć należy, że każdy produkt elektryczny, zasilany gazem czy paliwami (jak benzyna), powinien być rozumiany jako produkt niebezpieczny. Problem w zakresie odpowiedzialności związany jest z oceną, czy produkt sam z siebie był niebezpieczny (np. nie spełniał określonych norm, wykonany był z łatwopalnego materiału, itp.), czy też używany był w sposób nieprawidłowy.


Odpowiedzi udziela kancelaria prawna Sebastian Wawrzyniak i Wspólnicy Spółka komandytowa z Poznania, Os. Zwycięstwa 14, 61-647 Poznań, biuro: Sadowa 32, 61-657 Poznań, kancelaria@swlex.pl, (61) 827-00-17. Świadczy ona usługi na rzecz podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego – start-upów, podmiotów branży e-commerce, funduszów inwestycyjnych, w branży przede wszystkim IT, nowych technologii, konsultingu, PR.

Odpowiedź była możliwa dzięki firmom: Dwiepaczki.pl (usługi kurierskie) oraz Speed-Up Group (inwestor).

Pozostałe wpisy z serii Prawo w ecommerce – pytania i odpowiedzi:

WAŻNE! Niniejsze odpowiedzi nie stanowią porady prawnej, konsultacji prawnej ani opinii prawnej, a mają jedynie charakter konsultacyjny. Wydanie porady prawnej, konsultacji prawnej lub opinii prawnej wymaga wnikliwej analizy stanu faktycznego, w tym dokładnego zakresu działalności przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a także uzyskania niekiedy informacji, które mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa. Mając na uwadze powyższe, spółka nie doradza żadnych zachowań zgodnych lub niezgodnych z treścią wpisu i informuje, że podjęcie lub niepodjęcie określonych działań w indywidualnej sprawie musi zostać poddane ocenie jedynie w przypadku oceny stanu faktycznego oraz prawnego dotyczącego tej sprawy. Ani spółka, ani serwis, na którym umieszczona zostaje odpowiedź nie składa żadnych zapewnień, wyraźnych czy domniemanych, co do rezultatów uzyskanych przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w wyniku wykorzystania tejże odpowiedzi, w tym zapewnień o przydatności do określonego celu. W żadnym wypadku ani spółki, ani serwis nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utratę korzyści lub szkody wtórne powstałe w wyniku wykorzystywania tychże odpowiedzi.

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę