Prawo w ecommerce – pytania i odpowiedzi #15: Jak ustalać koszty wysyłki dla zamówień złożonych z zagranicy?

Ekomercyjnie

Ewa Bartnik

Pytanie: W sklepie składa zamówienie osoba z zagranicy. Koszt wysyłki nalicza się automatycznie jak dla przesyłki na terenie Polski. Pracownik sklepu kontaktuje się z klientem i ustala koszt wysyłki, wielokrotnie wyższy od tego na terenie Polski. Czy jest to zgodne z prawem i gdzie taką informację oraz w jakiej formie zawrzeć?
Odpowiedź kancelarii prawnej:
Takie rozwiązanie jest zgodne z prawem, przy czym należałoby je zawrzeć w regulaminie. Wynika to z faktu, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument winien być poinformowany przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy, m.in. o kosztach oraz terminie i sposobie dostawy.

Ponadto, na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, regulamin musi określać rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną. W rzeczonej sytuacji należałoby zatem w regulaminie zaznaczyć, iż sposób przesyłki oraz jej koszty nie wiążą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W takiej sytuacji na podstawie podanych przez niego danych sprzedawca zobowiązuje się ustalić koszty i sposób przesyłki celem minimalizacji kosztów i wykorzystuje dane kontaktowe do ustalenia z klientem sposobu dostarczenia przesyłki. Dopiero uzgodnienie przez strony sposobu wysyłki powoduje, iż umowa zostaje zawarta, zaś towar sprzedany.


Odpowiedzi udziela kancelaria prawna Sebastian Wawrzyniak i Wspólnicy Spółka komandytowa z Poznania, Os. Zwycięstwa 14, 61-647 Poznań, biuro: Sadowa 32, 61-657 Poznań, kancelaria@swlex.pl, (61) 827-00-17. Świadczy ona usługi na rzecz podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego – start-upów, podmiotów branży e-commerce, funduszów inwestycyjnych, w branży przede wszystkim IT, nowych technologii, konsultingu, PR.

Odpowiedź była możliwa dzięki firmom: Dwiepaczki.pl (usługi kurierskie) oraz Speed-Up Group (inwestor).

Pozostałe wpisy z serii Prawo w ecommerce – pytania i odpowiedzi:

WAŻNE! Niniejsze odpowiedzi nie stanowią porady prawnej, konsultacji prawnej ani opinii prawnej, a mają jedynie charakter konsultacyjny. Wydanie porady prawnej, konsultacji prawnej lub opinii prawnej wymaga wnikliwej analizy stanu faktycznego, w tym dokładnego zakresu działalności przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a także uzyskania niekiedy informacji, które mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa. Mając na uwadze powyższe, spółka nie doradza żadnych zachowań zgodnych lub niezgodnych z treścią wpisu i informuje, że podjęcie lub niepodjęcie określonych działań w indywidualnej sprawie musi zostać poddane ocenie jedynie w przypadku oceny stanu faktycznego oraz prawnego dotyczącego tej sprawy. Ani spółka, ani serwis, na którym umieszczona zostaje odpowiedź nie składa żadnych zapewnień, wyraźnych czy domniemanych, co do rezultatów uzyskanych przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w wyniku wykorzystania tejże odpowiedzi, w tym zapewnień o przydatności do określonego celu. W żadnym wypadku ani spółki, ani serwis nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utratę korzyści lub szkody wtórne powstałe w wyniku wykorzystywania tychże odpowiedzi.

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę