Narzędzia dla specjalisty SEM

Edukacja i rozwój osobisty w e-commerce
Ekomercyjnie

eKomercyjnie.pl

Obecnie właściciele sklepów internetowych nie muszą polegać tylko na swojej intuicji. Mają do dyspozycji cały szereg narzędzi (dostarczanych głównie przez Google), które mogą znacznie ułatwić budowę marki w Internecie, czy pozwolić poznać zachowania swoich klientów. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich.

Google Trends

Jednym z narzędzi oferowanych przez Google, które może być bardzo pomocne w planowaniu strategii marketingowych w internecie, jak również poza nim jest Google Trends. Do września 2012 Google udostępniał 2 rozwiązania o bardzo podobnej funkcjonalności – Google Insights for Search oraz Google Trends. Po ich połączeniu statystyki są dostępne wyłącznie pod adresem: http://www.google.com/trends/

Google Trends może mieć wiele zastosowań z których najważniejsze to:

 • Sprawdzanie najpopularniejszych haseł – za pomocą statystyk wyszukiwarki Google można dowiedzieć się jakie są najpopularniejsze hasła wyszukiwane w Internecie. Popularnych haseł można również poszukiwać w konkretnych kategoriach tematycznych, charakteryzujących nasz biznes . Możemy dowiedzieć się jakie hasła były najpopularniejsze i najczęściej wyszukiwane w przeciągu np. ostatniego roku, miesiąca, tygodnia.
 • Odczytywanie trendów – statystyki umożliwiają obserwowanie i porównywanie trendów liczby wyszukiwań w określonych regionach, kategoriach, przedziałach czasowych. Narzędzie daje możliwość obejrzenia na wykresie jak wygląda zainteresowanie klientów konkretnymi produktami w ciągu roku.
 • Poszukiwanie nowych słów kluczowych – możemy uzyskać podpowiedzi jakie zbliżone hasła cieszą się również popularnością.
 • Sezonowość – Trends umożliwia sprawdzenie kiedy klienci w ciągu roku zaczynają interesować się konkretnymi naszymi produktami takimi jak np. kiedy planują wczasy, kiedy zaczynają interesować się np. oponami samochodowymi i możemy do tego dostosować działania marketingowe.
 • Badanie popularności w różnych regionach – możemy również obserwować w jakich regionach kraju lub świata określone hasła cieszą się większą popularnością i dostosowywać do tego konkretne decyzje marketingowe np. o uruchomieniu jakiegoś oddziału firmy czy kampanii poza internetem.

Kryteria sprawdzania

Narzędzie umożliwia definiowanie różnych kryteriów sprawdzania. Możemy wybierać między innymi:

 • Obszar wyszukiwania: np. wyszukiwarka Google, wyszukiwarka grafik
 • Lokalizacja: Kraj->Region np. Polska->Małopolskie
 • Zakres czasowy: np. 07.2011 – 07.2012
 • Kategorie: Kategoria->Podkategoria np. Komputery i elektronika->Elektronika użytkowa

Możemy porównywać ze sobą:

 1. Liczbę wyszukiwań różnych haseł
 2. Liczbę wyszukiwań tego samego hasła na przestrzeni lat
 3. Liczbę wyszukiwań tego samego hasła w różnych lokalizacjach

Korzystając z narzędzia należy pamiętać o tym, że dane mają postać znormalizowaną (przyjmują wartości z przedziału 0 – 100), nie oddają faktycznej liczby wyszukiwań. Obrazują one proporcje między wyszukiwanymi hasłami oraz nakreślają ogólny trend wyszukiwania popularnych haseł. Na stronie www wyświetlana jest pewna część danych aby otrzymać nieco większą liczbę wyników należy pobrać plik z danymi CSV, aby go pobrać trzeba być zalogowanym na konto Google.

Inną ciekawą funkcją Google Trends jest „Hot searches”. Są to frazy, które w ciągu kilku ostatnich dni odnotowały znaczny wzrost popularności. Narzędzie dostarcza dane jedynie na kilka rynków, niestety nie ma wśród nich polskiego.

Frazy są na bieżąco aktualizowane i przedstawiane w ujęciu dziennym. Oprócz wybranych artykułów odpowiadających danej frazie, Google Trends prezentuje także szacunkową ilość zapytań.

Narzędzie propozycji słów kluczowych

Kolejnym przydatnym narzędziem wykorzystywanym w marketingu wyszukiwarkowym jest „Narzędzie propozycji słów kluczowych”. Jest ono dostępne pod adresem http://adwords.google.pl/o/KeywordTool lub na koncie Google Adwords w karcie „Narzędzia i analiza”(korzystanie z poziomu konta nie wymaga przepisywania kodów Captcha). Pomaga głównie w znalezieniu odpowiednich słów, na które możemy się zaplanować obecność naszego e-commerce w wyszukiwarce (zarówno w linkach sponsorowanych jak i SEO).

Aby otrzymać propozycje słów kluczowych możemy podać jedno lub wiele wcześniej wybranych słów, narzędzie w takim wypadku zaproponuje nam słowa podobne do nich. Druga możliwość to wpisanie adresu witryny, którą chcemy reklamować. Narzędzie zaproponuje słowa wraz z potencjałami wyszukiwania. Otrzymane propozycje słów kluczowych mogą zawierać takie, które nie są związane z reklamowaną stroną. Można dodać je do grupy reklam jako wykluczające słowa kluczowe, aby reklama nie była wyświetlana w wynikach wyszukiwania tych zapytań.

Narzędzie umożliwia także szukanie w określonej domenie bądź we wszystkich subdomenach: Adres witryny wpisany w postaci www.adreswitryny.pl spowoduje otrzymanie propozycji słów tylko dla danej witryny, natomiast wpisany w postaci adreswitryny.pl dla wszystkich subdomen.

Możemy skorzystać także z funkcji języka i lokalizacji, wtedy wyniki wyszukiwania słów kluczowych i grup reklam można zawęzić do określonej lokalizacji i języka oraz przeszukiwania kategorii (mamy możliwość zawężenia wyników do określonej kategorii, np. tylko Dom i ogród itp.)

Każde słowo kluczowe określone jest kilkoma parametrami, z których najważniejsze to:

 • Konkurencja – Kolumna konkurencja informuje o konkurencyjności słowa kluczowego na podstawie danych o liczbie reklamodawców, którzy mają ustaloną stawkę za kliknięcie na to słowo
 • Miesięczne wyszukiwania globalne to informacja o tym, jak często osoby z całego świata szukały danego słowa kluczowego.
 • Miesięczne wyszukiwania lokalne to liczba wyszukiwań danego słowa kluczowego w wybranych lokalizacjach
 • Przybliżony CPC to oszacowana stawka, którą będzie trzeba zapłacić za kliknięcie
 • Sieć wyszukiwania Google – Przedstawia liczbę przeprowadzonych przez użytkowników operacji wyszukiwania danego słowa kluczowego w sieci wyszukiwania Google średnio na miesiąc

Ważnym udogodnieniem jest możliwość eksportowania proponowanych słów bezpośrednio na konto Adwords wraz z ich przyporządkowaniem do jednorodnych tematycznie Grup reklamowych.

Google Alerts

Narzędzie dostępne pod adresem http://www.google.com/alerts służy do monitorowania indeksu Google, z reguły, pod kątem nazw własnych. Po skonfigurowaniu alertu mamy pewność że zostaniemy poinformowani o każdej nowej stronie zawierającej zdefiniowaną przez nas frazę. Dzięki temu mamy pewność że nie przegapimy żadnej opinii na temat naszego sklepu.

Konfiguracja jest bardzo prosta i sprowadza się do:

 1. Ustalenia interesującej nas frazy np. „Interia”. W celu zawężenia wyników możemy wykorzystać zaawansowane operatory wyszukiwania.
 2. Ustalenia typu wyników – możemy być informowani o wszystkich stronach lub o samych bloga czy też komentarzach na forum.
 3. Częstotliwości raportowania.
 4. Sposobu dostarczenia informacji: mail lub kanał RSS.

Autorem powyższego artykułu jest Marcin Kolonko – Specjalista ds. SEM, SEMAHEAD Agencja SEM Grupy Interia.pl.

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę