Facebookowa metamorfoza, czyli jak Lubiś staje się Klientem

Facebook
Ekomercyjnie

eKomercyjnie.pl

Prowadzenie kampanii promocyjno-marketingowej w serwisie Facebook pozwala uzyskiwać dokładną informację zwrotną w postaci doświadczeń internautów z marką czy produktem. Dzięki temu możemy w lepszym stopniu modyfikować obecne oraz tworzyć zupełnie nowe oferty dostosowane do potrzeb internautów. Tym samym nieustannie budujemy otoczenie potencjalnych nabywców. Proces „metamorfozy” internauty w świadomego klienta wymaga jednak sporego zaangażowania i pracy.

Aktywny odbiorca

Przy wykorzystaniu całej gamy dostępnych aplikacji serwisowych, umożliwiających ciągłą interakcję z użytkownikami, możemy w jednym profilu stworzyć (w zależności od naszych założeń):

  • centrum wiedzy eksperckiej,
  • bazę informacji o charakterze poradnikowym,
  • miejsce gdzie użytkownicy poprzez element zabawy, aktywnie obcują z daną marką.

Połączenie promocji z rozrywką wprowadził m.in. Viren Bhandari w sklepie Skarpetkowo.pl. Sukces tych działań opiera się na luźnej formie komunikowania się z odbiorcami, a przede wszystkich słuchaniu ich. Przeprowadzanie ciekawych konkursów, quizów (http://apps.facebook.com/testnaojca/) czy akcji „Zostań Burmistrzem” pośrednio oddziałuje na pozytywny stosunek do naszego produktu.

Innym przykładem są konkursy fotograficzne sklepu KrainaHerbaty.pl (http://www.facebook.com/KrainaHerbatypl). Internauta, wykonując ciekawe zdjęcie z herbatą w roli głównej, ma możliwość prezentacji swojej twórczości, tym samym dzielenia się swoją pasją z innymi. Uzyskany efekt w postaci ilości uczestników pokazuje, że aby pozytywnie oddziaływać na naszych potencjalnych klientów, trzeba dać im możliwość ekspresji własnych potrzeb.

Zaangażowany odbiorca

Stałe komunikowanie o oferowanych promocjach i rabatach nie zapewnia długofalowego powodzenia naszych działań. Wiele e-sklepów, rozpoczynając swoje działania serwisie Facebook, właśnie w tym upatrywało potencjał tej platformy. Dzisiaj idą krok naprzód poprzez wykorzystanie tego kanału komunikacyjnego w szerszym kontekście.

Jeśli chcemy poznać swojego odbiorcę, dowiedzieć się kim jest, czego potrzebuje, co myśli o naszych produktach lub usługach, dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie metod crowdsourcingu, czyli nowej idei, w której internauta ma bezpośredni wpływ na naszą ofertę produktową. To skuteczna technika angażująca społeczności w stałą kreację naszej działalności. Jeśli chcesz dokonać zmian w swoim sklepie internetowym albo przeprowadzić interaktywny konkurs, po prostu zapytaj swoich Lubisiów, co oni by zrobili i jakie są ich oczekiwania. Takie odwrócenie ról, gdzie użytkownik ma „władzę decyzyjną” i może uzewnętrznić swoje potrzeby, stanowi źródło cennych dla nas wskazówek. Pozytywny efekt takich działań można obserwować w profilu marki Bake Rolls (http://www.facebook.com/BakeRolls).

Nowy Klient

Angażowanie internautów dzięki dostarczaniu okazji do zabawy, wyrażania własnych emocji, wpływanie na nastrój poprzez humorystyczny ton komunikacji w efekcie przekłada się na ich decyzje zakupowe. Jeśli ukształtowana relacja z odbiorcą, poprzez pozytywne oddziaływanie za pomocą:

  • przejrzystej komunikacji o określonym stylu przekazu,
  • ciekawych inicjatyw w postaci akcji konkursowych,
  • tworzeniu quizów, testów czy gier wewnątrz-serwisowych,

wygenerowała sporą ilość odbiorców, czas na „facebookowe zakupy”. Wykorzystanie serwisu Facebook w aspekcie działań e-commerce cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a dokładniej możliwości założenia wewnątrz serwisu sklepu internetowego, o którym więcej w tym artykule. Ta aplikacja już działa na takich profilach e-sklepów jak:

i niebawem każdy chętny będzie mógł ją wprowadzić do własnej strony serwisowej. Wprowadzone rozwiązanie powoduje, że internauta nie opuszczając serwisu może dokonywać zakupów czy przeglądać nasze oferty. Te nowe możliwości efektywnie wpłyną na funkcjonowanie e-sklepów w serwisie Facebook,  a Lubiś naszego profilu z użytkownika serwisu stanie się naszym klientem.

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę