Wzór regulaminu dla sklepu internetowego RODO + wzór polityki prywatności RODO

Ekomercyjnie

eKomercyjnie.pl

Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym? Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone? Chcesz wypełnić obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”)?

Zdajemy sobie sprawę, że ciągłe monitorowanie rejestru klauzul niedozwolonych czy pilnowanie pozostałych przepisów wymagają czasu i stanowią dodatkowe obciążenie dla każdego e-przedsiębiorcy. Najpierw trzeba stworzyć możliwie jak najlepszy regulamin, później nieustannie dbać o jego aktualizacje – to wszystko odrywa właścicieli sklepów od ich głównego celu: generowania coraz większych przychodów i zysków.

Właśnie dlatego opracowaliśmy usługę Wzór regulaminu dla sklepu internetowego RODO + wzór polityki prywatności RODO.

Nasze wzory dokumentów regulaminu RODO oraz polityki prywatności RODO są opracowane zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”)
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE („ODR”)
  • Kodeks cywilny w zakresie zawierania umów-kupna sprzedaży
  • Kodeks dobrych praktyk


LICENCJA NA KORZYSTANIE Z REGULAMINU:

Warunki udzielenia odpłatnej licencji do wykorzystania wzoru regulaminu od eKomercyjnie.pl na podstawie dokonanego zakupu:

1. eKomercyjnie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-796) przy ulicy Duchnickiej 3 budynek 16,NIP: 525-251- 98-79, REGON: 145838417, KRS: 0000406148 (dalej Sprzedawca) udziela Nabywcy rocznej licencji na wykorzystanie wzoru regulaminu we wszystkich e-sklepach będących własnością Nabywcy.

2. Czas trwania licencji wynosi rok i liczony jest od daty zakupu przez Nabywcę. Trwa do końca okresu rozliczeniowego.

3. W ramach licencji Nabywca dokonuje personalizacji wzorca dokumentu w miejscach, gdzie wzór zawiera pola do uzupełnienia danymi Nabywcy.

4. W ramach licencji Nabywca może dokonywać na własny koszt i ryzyko modyfikacji, przy czym prawo do wykorzystywania tak przetworzonego utworu wygasa wraz z licencją na wykorzystanie utworu oryginalnego.

5. W okresie trwania licencji Sprzedawca zapewnia zgodność oryginalnego wzorca z obowiązującym prawem i dostarcza niezbędne aktualizacje na adres e-mail podany przez Nabywcę przy zakupie.

6. Po upływie czasu trwania licencji wszelkie wzory regulaminu, oryginalne i przetworzone, powinny być usunięte ze stron Nabywcy lub powinien on uiścić opłatę za kolejną roczną licencję.

7. Wykorzystanie wzoru regulaminu po wygaśnięciu licencji lub bezumownie traktowane będzie jako naruszenia prawa autorskiego.

Wraz z wzorami regulaminu RODO oraz polityki prywatności RODO otrzymasz także:

  • gotowy szablon e-mail do poinformowania klientów o wprowadzonych zmianach oraz
  • treść uniwersalnej klauzuli zgody na przetwarzanie.

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę