Sklep internetowy a forma opodatkowania. Którą wybrać?

Ekomercyjnie

eKomercyjnie.pl

infakt-logo-newProwadzenie działalności gospodarczej wymaga dokonania wyboru formy opodatkowania. To księgowe pojęcie oznacza sposób obliczania podatku dochodowego. Dla sklepów online są dostępne nie tylko zasady ogólne, ale (zwykle) także ryczałt i podatek liniowy. Z uwagi na to, że podatek dochodowy i związane z nim formalności mogą być sporym obciążeniem, warto dobrze przemyśleć tę kwestię.

Czym jest forma opodatkowania?

Forma opodatkowania określa sposób wyliczenia podatku dochodowego i stawkę procentową podatku lub jego kwotę do zapłaty. Oprócz tego, decyduje także o formalnościach, których podatnik (w naszym przypadku przedsiębiorca) musi dopełniać w związku z rozliczaniem podatku – dotyczy to prowadzonych ewidencji, składanych formularzy i terminów zapłaty podatku. Niedopełnienie obowiązków może zostać ukarane, a zatem przedsiębiorca musi być pewien, że zna obowiązki związane z daną formą opodatkowania.

Krótkie porównanie form opodatkowania

W Polsce mamy do wyboru 4 formy opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów i kartę podatkową. Dla właścicieli sklepów internetowych dopuszczalne są jednak tylko 3 pierwsze formy opodatkowania i nimi zajmiemy się w tym krótkim porównaniu.

1. Zasady ogólne

Zasady ogólne (inaczej skala podatkowa) to forma opodatkowania dostępna dla każdego – korzystanie z niej nie wymaga spełnienia żadnych kryteriów. Ta forma opodatkowania sprawia, że podatek oblicza się jako procent od dochodu, który stanowią przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania. Tym samym, im wyższe koszty, tym niższy podatek.

Stawki podatku są dwie: 18% i 32%. Stawką 18% są objęte dochody do kwoty 85 528 zł natomiast nadwyżka nad tę kwotę wymaga zapłaty podatku 32%. Warto jednak pamiętać, że podatek można zmniejszać na różne sposoby, w tym biorąc pod uwagę kwotę wolną od podatku, rozmaite ulgi (na dzieci, rehabilitacyjną, itp.), a także stosując rozliczenie wspólnie z małżonkiem.

Firma rozliczana na zasadach ogólnych zazwyczaj wymaga prowadzenia KPiR, czyli ewidencji, w której zapisuje się wszystkie przychody i wydatki firmy. Na podstawie zapisów w KPiR z danego okresu (miesiąca lub kwartału) oraz biorąc pod uwagę różne odliczenia (m.in. składek ZUS) oblicza się zaliczkę na podatek dochodowy. Zaliczkę trzeba zapłacić do 20 dnia miesiąca następującego po rozliczanym okresie. Nie ma potrzeby składania żadnych formularzy w ciągu roku – składa się jedynie PIT-36 po zakończeniu roku podatkowego.

2. Podatek liniowy

Osoby prowadzące sklepy internetowe mają również do dyspozycji podatek liniowy. Podobnie jak w przypadku zasad ogólnych, podatek oblicza się jako procent od dochodu, który stanowią przychody pomniejszone o koszty. Inna jest jednak stawka – wynosi 19% niezależnie od wysokości dochodu.

Co za tym idzie, podatek liniowy powinni rozważać tylko właściciele tych sklepów internetowych, dla których istnieje ryzyko zapłaty podatku 32%. Jednak z pewnych powodów, dochody muszą wynosić znacznie ponad 85 528 zł rocznie – w praktyce zwykle powyżej 100 tys. zł.

Dzieje się tak przez to, że podatek liniowy nie pozwala korzystać z szeregu ulg i korzyści, które są dostępne w przypadku zasad ogólnych. Chodzi zwłaszcza o brak kwoty wolnej od podatku, brak opcji korzystania z rozmaitych ulg, a także brak możliwości rozliczania wspólnie z małżonkiem.

Jeśli chodzi o formalności, to są one analogiczne do zasad ogólnych. Większość przedsiębiorców prowadzi KPiR, na podstawie której obliczane są zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczki te wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po rozliczanym okresie. Na koniec roku należy złożyć zeznanie podatkowe PIT-36L.

3. Ryczałt od przychodów

Pod względem zasad obliczania podatku ryczałt rządzi się zupełnie innymi prawami, niż zasady ogólne i podatek liniowy. Ryczałt nakazuje przedsiębiorcy płacić podatek jako procent od przychodów. Co za tym idzie, w przypadku ryczałtu koszty nie zmniejszają podatku – nie rozlicza się ich w ogóle.

Ponadto, ryczałt podobnie jak podatek liniowy, nie pozwala korzystać z rozmaitych ulg. Chodzi tutaj o niedostępność kwoty wolnej od podatku, brak opcji rozmaitych ulg podatkowych, a także brak możliwości rozliczania wspólnie z małżonkiem. Rekompensatą za to może być niska stawka podatku ryczałtowego i tak jest w przypadku handlu (więcej na ten temat piszemy poniżej). W przypadku ryczałtu stawka podatku zależy bowiem od rodzaju działalności.

Zaletą ryczałtu są uproszczone formalności. Brak opcji rozliczania kosztów sprawia, że nie prowadzi się KPiR. Przedsiębiorca sporządza jedynie ewidencję przychodów, od których oblicza podatek stanowiący ich procent. Tak obliczony podatek należy wpłacać do urzędu skarbowego co miesiąc w formie zaliczek płatnych do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Rok podatkowy należy podsumować składając PIT-28 do końca stycznia.

Czy sklep internetowy może korzystać z ryczałtu?

Ryczałt od przychodów to forma opodatkowania ograniczona do ściśle określonych rodzajów działalności. Ograniczenie to jest do tego stopnia ścisłe, że uzyskanie choćby jednego przychodu wykluczającego ryczałt nakazuje natychmiastowe przejście na zasady ogólne i założenie KPiR. Analogicznie, korzystanie z ryczałtu, gdy nie ma się do tego prawa jest równoznaczne z łamaniem przepisów.

Ogólnie, w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym jest mowa o tym, że działalność usługowa w zakresie handlu jest objęta ryczałtem w wysokości 3%. Jednocześnie, nie ma tu mowy, że chodzi o handel „stacjonarny”, a zatem przepisy nie wykluczają sprzedaży przez Internet. Sklep online objęty ryczałtem 3% jest więc dopuszczalny.

Trzeba jednak pamiętać, że sklep internetowy rozliczany ryczałtem nie może osiągać np. przychodów z reklamy (choćby w ramach Google AdSense), a także sprzedawać części i akcesoriów samochodowych, gdyż taka sprzedaż wyklucza ryczałt. Transakcji wykluczających ryczałt jest znacznie więcej – są wymienione m.in. w tym załączniku do ustawy.

Kiedy warto zmienić formę opodatkowania?

Powyższy opis zalet i wad form opodatkowania decyduje o tym jaka forma jest optymalna dla sklepu online. Oczywiście, zależy to w pełni od charakterystyki działalności, a także wysokości kosztów i przychodów. Niekiedy opłacalna może być zmiana formy opodatkowania.

Sytuacja 1: Przejście z zasad ogólnych na podatek liniowy

Zarobki powyżej 85 528 zł rozliczane na zasadach ogólnych powodują, że „wpada się” w drugi próg podatkowy. To dobra motywacja, aby zapoznać się z zasadami podatku liniowego, przy czym zapewne nie stanie się on opłacalny od razu. Z uwagi na brak ulg i kwoty wolnej od podatku, „liniówka” to dobry wybór zapewne dopiero wówczas, gdy osiąga się powyżej 100 tys. zł dochodu. Gdy rozlicza się wspólnie z małżonkiem, który ma niewielkie dochody, ta kwota może być jeszcze wyższa.

Sytuacja 2: Przejście z ryczałtu na zasady ogólne

Rozliczanie sklepu internetowego ryczałtem 3% może być opłacalne, ponieważ podatek jest niski, a formalności niewielkie. Ale nie zawsze jest to opłacalne. Chodzi przede wszystkim o to, że ryczałt nie pozwala na rozliczanie kosztów uzyskania przychodu, które znacznie zmniejszają podatek rozliczany na zasadach ogólnych. Druga kwestia, to ograniczenie rodzaju prowadzonej działalności wymuszane przez ryczałt.

A zatem sklep internetowy, który generuje wysokie koszty może być dobrą motywacją, aby rozważyć przejście z ryczałtu na zasady ogólne. Podobnie dzieje się, gdy przedsiębiorca oprócz handlu chciałby rozwinąć inną działalność, np. usług reklamowe, które również można z powodzeniem świadczyć online.

Co ciekawe, zmiana z ryczałtu na zasady ogólne jest dopuszczalna (a nawet konieczna) w dowolnym momencie, w przeciwieństwie do innych zmian formy opodatkowania. Więcej na ten temat można przeczytać w ostatnim akapicie.

Sytuacja 3: Przejście z zasad ogólnych na ryczałt

Oczywiście, możliwa jest też sytuacja odwrotna. Gdy sklep internetowy wymagał wysokich kosztów na początku (np. z uwagi na kupno partii towaru, komputera, akcesoriów), a później już nie, to opcja rozliczania kosztów może stracić na znaczeniu. Podobnie jest w przypadku ulg i wspólnego rozliczania z małżonkiem – te opcje są opłacalne, o ile przedsiębiorca w ogóle planuje (i może) z nich korzystać. W przeciwnym razie ryczałt 3% od handlu online może być lepszym wyborem niż zasady ogólne.

Wybór i zmiana formy opodatkowania – formalności

Podczas zakładania firmy trzeba wybrać formę opodatkowania. Obecnie jest to bardzo proste i nie wymaga wizyty w urzędzie skarbowym. Wyboru formy opodatkowania w trakcie zakładania działalności gospodarczej dokonuje się po prostu odpowiednio wypełniając formularz CEIDG-1 w pkt. 18.

Oczywiście, jak wskazuje ten artykuł, w trakcie prowadzenia sklepu internetowego może okazać się, że inna forma opodatkowania opłaca się bardziej, niż stosowana obecnie. Wtedy można dokonać zmiany.

Według ogólnej zasady, zmiany formy opodatkowania dokonuje się tylko raz w roku do 20 stycznia (na dany rok podatkowy). Służy do tego także formularz CEIDG-1, którym po prostu aktualizuje się dane o firmie (wizyta w urzędzie skarbowym nie jest potrzebna).

Jedyny wyjątek od tej zasady to zmiana z ryczałtu na zasady ogólne. Taka konieczność może pojawić się w dowolnym momencie roku. Wystarczy, że przedsiębiorca osiągnie przychód z działalności wykluczającej ryczałt, a automatycznie przechodzi na zasady ogólne i jest zobowiązany do założenia i prowadzenia KPiR.
 

Autorem powyższego materiału jest Sebastian Bobrowski, Dyrektor Finansowy inFakt – firmy oferującej księgowość z dostępem do dokumentów i finansów w aplikacji online, darmowym kurierem i profesjonalną obsługą księgową.

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę