Siedem kwestii, o których warto pamiętać prowadząc zagraniczną sprzedaż wysyłkową

Ekomercyjnie

eKomercyjnie.pl

infakt-logo-newCoraz częściej polskie sklepy internetowe kierują swoją ofertę do klientów z innych krajów. Mimo kuszącej opcji sprzedaży zagranicznej, trzeba wiedzieć, że jest ona znacznie bardziej skomplikowana pod względem przepisów, niż sprzedaż krajowa. Oto siedem ważnych kwestii, które trzeba znać sprzedając wysyłkowo poza Polskę.

Mieszkaniec Paryża lub Toronto może kupić towar w sklepie internetowym równie łatwo, jak osoba z Poznania czy Łodzi. Dla przeciętnego kupującego granice mają coraz mniejsze znaczenie. Jednak właściciele e-sklepów muszą pamiętać o specyficznych regułach rządzących sprzedażą wysyłkową do innych krajów. Poniżej opisujemy 7 wybranych kwestii, o których warto pamiętać chcąc sprzedawać towary i usługi osobom fizycznym z zagranicy w korzystny sposób i zgodnie z przepisami.

1. Sprzedaż zagraniczna na terenie UE tylko dla VAT-owców

To informacja szczególnie istotna dla właścicieli sklepów internetowych, którzy dopiero planują poszerzyć swoją działalność o rynki zagraniczne. Sprzedaż zagraniczna do krajów unijnych jest możliwa tylko dla tych przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani w Polsce jako czynni podatnicy VAT. Zatem właściciele e-sklepów korzystający ze zwolnienia przy niskich obrotach rocznych (do 150 000 zł), muszą zrezygnować z ulgi, jeżeli chcą kierować swoją ofertę do klientów zagranicznych.

Sam status czynnego podatnika VAT nie oznacza jednak, że można sprzedać za granicę dowolny przedmiot, korzystając z zasad sprzedaży wysyłkowej. Przepisy nie pozwalają rozliczyć w ten sposób sprzedaży:

 • nowych środków transportu (np. samochody, łodzie, samoloty)
 • towarów instalowanych lub montowanych z próbnym uruchomieniem lub bez niego przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz (np. dostarczenie i uruchomienie maszyn na linii montażowej w fabryce),
 • wyrobów objętych akcyzą (np. papierosy, alkohol),
 • towarów opodatkowanych w systemie marży (np. antyki, dzieła sztuki, towary używane).

Towary zaliczane do powyższych kategorii można sprzedawać zagranicę, jednak tego typu transakcje regulują przepisy dotyczące wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

2. Sprzedaż w UE możesz rozliczyć w Polsce

W wielu przypadkach status czynnego podatnika VAT w Polsce wystarczy, by rozpocząć sprzedaż w Unii Europejskiej. Ale czasami może się zdarzyć sytuacja, w której konieczne jest zarejestrowanie się do VAT w kraju do którego prowadzona jest sprzedaż.

Pod tym względem kluczowe znaczenie ma wartość netto towarów wysłanych do danego kraju Unii Europejskiej w roku kalendarzowym. Każde państwo członkowskie ustala kwotę limitu, po przekroczeniu której każda kolejna dostawa podlega opodatkowaniu VAT-em w kraju, w którym realizowana jest sprzedaż. Dokładne informacje są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Do momentu przekroczenia limitu dla danego kraju sprzedaż może być opodatkowana w Polsce, zaś po przekroczeniu trzeba sprawdzić przepisy obowiązujące w danym kraju, dokonać w nim rejestracji i dopełniania obowiązków związanych z VAT-em.

3. Pamiętaj o wystawieniu faktury VAT

Wysyłając towar do odbiorcy z innego kraju Unii Europejskiej, przedsiębiorca zawsze ma obowiązek wystawienia faktury VAT. Wymóg ten dotyczy zarówno klientów będących firmami, jak i osób fizycznych.

Właściciele sklepów internetowych posługujący się kasą fiskalną muszą dodatkowo zarejestrować sprzedaż na kasie (o ile nie mogą korzystać ze zwolnienia z kasy według zasad krajowych). Następnie na podstawie paragonu należy wystawić fakturę VAT (nie może to być faktura uproszczona).

Warto również pamiętać o gromadzeniu dokumentów potwierdzających odbiór towaru przez klienta sklepu (np. dokumentów z poczty lub od firmy kurierskiej). Wymagają tego przepisy o sprzedaży wysyłkowej. Potwierdzenie odbioru jest bowiem ważne przy rozliczaniu VAT. Bez takiego dokumentu sprzedaż może być ujęta jedynie jako transakcja krajowa.

W przypadku, gdy przedsiębiorca jest podatnikiem VAT w Polsce i w innym kraju UE, sprzedaż bez potwierdzenia odbioru oznacza konieczność zapłacenia podwójnego podatku (w Polsce i w kraju klienta). Korekta jest możliwa dopiero po otrzymaniu potwierdzenia dostarczenia towaru.

4. Sprzedaż może stanowić usługę elektroniczną

W przypadku wielu sklepów internetowych mamy do czynienia ze sprzedażą usług elektronicznych, a nie towarów. Przykładami mogą być e-booki, aplikacje na smartfony, czy gry sprzedawane w formie elektronicznej.

Wbrew pozorom, książki, czy gry w formie plików do pobrania są traktowane jak usługa świadczona drogą internetową, a nie towary Jeżeli klientem jest osoba pochodząca z innego kraju mamy zatem do czynienia z eksportem usług. Podobna sytuacja występuje w przypadku sprzedaży dostępu do płatnych treści, aplikacji, gier itp.

Usługa elektroniczna świadczona na rzecz klienta prywatnego z kraju Unii Europejskiej jest opodatkowana krajową stawką VAT. Inaczej jest w przypadku usługobiorców spoza państw członkowskich. Przepisy traktują tego typu transakcje jako usługi wykonywane na terenie kraju, z którego pochodzi nabywca. To oznacza, że sprzedaż nie podlega pod polską ustawę o VAT. Zastosowanie mają przepisy obowiązujące w danym kraju, które trzeba sprawdzić.

5. Sprzedając wysyłkowo poza UE możesz uzyskać prawo do stawki VAT 0%

Pozyskanie klientów spoza Unii Europejskiej może być jednak opłacalne dla właściciela e-sklepu. Sprzedaż wysyłkowa, która spełnia warunki eksportu towarów, jest bowiem obłożona podatkiem VAT 0%. Aby skorzystać z tej stawki należy spełnić łącznie dwa warunki.

Po pierwsze, towar musi zostać wysłany z Polski do odbiorcy mieszkającego poza terytorium Unii Europejskiej. A po drugie, urząd celny musi potwierdzić, że wysyłka spełnia kryteria eksportu.

Dla towarów nieobjętych cłem należy w odpowiedni sposób zadeklarować zawartość przesyłki. Ważne, aby deklaracja była zgodna z prawdą, co pozwala uniknąć zastrzeżeń ze strony urzędu celnego.

Odprawa celna jest ułatwiona, jeżeli właściciel sklepu internetowego korzysta z usług firmy kurierskiej lub poczty. W pierwszym przypadku to przewoźnik bierze na siebie formalności, związane z odprawą. Z kolei wysyłając towar pocztą można skorzystać z Systemu Kontroli Eksportu. Umożliwia on zautomatyzowaną obsługę zgłoszenia wywozowego.

6. Pamiętaj o ujęciu eksportu w rejestrze sprzedaży

Zastosowanie stawki VAT 0% jest możliwe jedynie wtedy, gdy sprzedawca otrzyma od służby celnej potwierdzenie wywozu towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Zdarza się jednak, że na dokumenty od urzędników trzeba poczekać. Np. e-sklep sprzedaje towar do USA w kwietniu, jednak do końca miesiąca nie otrzymuje wymaganego potwierdzenia. Jak wtedy rozliczyć sprzedaż, jeśli podatnik składa deklarację co miesiąc?

W takiej sytuacji przedsiębiorca powinien wykazać sprzedaż dopiero w kolejnym okresie rozliczeniowym, czyli w tym przypadku w deklaracji za maj. Co ważne, transakcję należy uwzględnić bez względu na to, czy dokumenty z urzędu celnego trafiły do firmy.

Jeżeli przedsiębiorca otrzyma dokumenty w maju, może zastosować stawkę 0%. W przeciwnym razie sprzedaż do kraju spoza UE powinien rozliczyć tak samo, jak sprzedaż krajową, stosując właściwą stawkę podatku. Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia eksportu może skorygować naliczony podatek VAT.

7. Nie zapomnij o prawach klienta zagranicznego!

Fakt, że kupujący mieszka w innym kraju nie zwalnia właściciela e-sklepu z obowiązków wobec klienta. W przypadku mieszkańców państw unijnych zastosowanie ma prawo europejskie. Przepisy gwarantują kupującemu prawo do:

 • uzyskania informacji przed zawarciem umowy,
 • otrzymania pisemnego potwierdzenia zawartej transakcji,
 • odstąpienia od umowy,
 • otrzymania towaru lub wykonania usługi i skorzystania z serwisu (w uzasadnionych przypadkach).

Szczególnie ważny jest wymóg przekazania wyczerpujących informacji o sprzedawanym produkcie lub usłudze. Każdy kupujący odwiedzający stronę sklepu musi wiedzieć:

 • jaka jest cena towaru z uwzględnieniem wszystkich podatków i okresu ważności ceny (w przypadku promocji),
 • ile wynosi koszt dostawy towaru,
 • w jaki sposób może dokonać płatności,
 • jakie są główne cechy produktu lub usługi,
 • jakie koszty musi ponieść, aby skontaktować się ze sprzedającym (np. koszt połączenia telefonicznego),
 • na jakich warunkach może odstąpić od umowy.

Autorem powyższego materiału jest Sebastian Bobrowski, Dyrektor Finansowy inFakt – firmy oferującej księgowość z dostępem do dokumentów i finansów w aplikacji online, darmowym kurierem i profesjonalną obsługą księgową.

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę