Pytania i odpowiedzi o e-commerce: Czy sprzedaż e-booków wymaga instalacji kasy fiskalnej?

Ekomercyjnie

eKomercyjnie.pl

Rosnąca dostępność i popularność czytników e-booków sprawia, że sprzedaż książek elektronicznych może być niezłym pomysłem na biznes. Konieczność instalacji kasy fiskalnej przy takiej działalności zależy od tego, w jaki sposób e-booki są dystrybuowane oraz od sposobu zapłaty.

Zgodnie z ustawą o VAT (Rozdz. 3, Art. 111), kasy fiskalne muszą instalować przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Innymi słowy, według tej ogólnej zasady, bez kasy fiskalnej mogą obejść się tylko firmy, które dokonują transakcji z innymi firmami. Przepisy przewidują jednak zwolnienia z obowiązku instalowania kas fiskalnych, o których mówi Rozporządzenie ministra finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kto nie musi instalować kasy fiskalnej?

Ogólnie, zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych można podzielić na dwa rodzaje:

  1. przedmiotowe, czyli ze względu na przedmiot wykonywanej działalności lub rodzaj świadczonych usług, bez względu na wysokość obrotów,
  2. podmiotowe, czyli ze względu na wysokość obrotów – do 20 tys. zł w pierwszym roku działalności i do 40 tys. zł w kolejnych latach (w 2013 roku ma obowiązywać jeden limit – 20 tys.).

Przedsiębiorca, którego działalność nie kwalifikuje się do pierwszej grupy zwolnień, może działać bez kasy fiskalnej dopóki sprzedaż nie osiągnie kwoty limitu. W związku z tym musi jednak rejestrować transakcje, nawet jeśli nie posiada kasy fiskalnej, aby mieć świadomość kiedy kasę zainstalować oraz w razie potrzeby udowodnić swoje prawo do zwolnienia.

Sprzedaż e-booków pozwala korzystać ze zwolnień

Firmy sprzedające e-booki na fizycznych nośnikach, takich jak płyty CD i DVD lub karty pamięci, muszą instalować kasy fiskalnej niezależnie od wysokości sprzedaży. Z pewnością jednak najczęstszą praktyką jest udostępnianie e-booków wyłącznie w formie elektronicznej (bez nośnika) za pośrednictwem dedykowanego serwisu internetowego lub e-mailem.

Wówczas można skorzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej, opisanego w cz. II pkt. 37 załącznika do wspomnianego rozporządzenia. Zgodnie z nim zwolnienie stosuje się, jeżeli zapłata za e-book następuje bezpośrednio na rachunek bankowy przedsiębiorcy (np. przelewem elektronicznym), a z tytułu przelewu i danych nadawcy jednoznacznie wynika której transakcji dotyczy zapłata.

Handel e-bookami a inna działalność

Jeżeli przedsiębiorca oprócz sprzedaży e-booków prowadzi inną działalność, to zwolnienie przedmiotowe może jej nie dotyczyć. W przypadku gdy obrót z pozostałej działalności przekracza limity ustawowe lub jej przedmiot jest wyłączony ze zwolnienia, to kasę fiskalną należy stosować tylko w związku z tą pozostałą działalnością. Podobnie sytuacja wygląda, gdy przedsiębiorca stosuje już kasę fiskalną w momencie, w którym rozpoczyna sprzedaż elektroniczną e-booków. Wówczas także może korzystać ze zwolnienia i rejestrować sprzedaż książek elektronicznych bez użycia kasy fiskalnej.

Autorem powyższego materiału jest Sebastian Bobrowski, Dyrektor Finansowy inFakt – firmy oferującej księgowość z dostępem do dokumentów i finansów w aplikacji online, darmowym kurierem i profesjonalną obsługą księgową.

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę