Prawo w ecommerce – pytania i odpowiedzi #8: Czy sklep jest w stanie wymóc na Kliencie wystawienie e-faktury?

Krzysztof Bartnik

Krzysztof Bartnik

CEO
imker.pl

Pytanie: Czy sklep jest w stanie wymóc na Kliencie wystawienie e-faktury? Działanie na stronie: Klient, albo wyrazi taką zgodę poprzez zaznaczenie checkboxa, albo nie będzie mógł dokończyć procesu finalizacji zamówienia. Czy taka praktyka jest dozwolona? Czy taki checkbox może być domyślnie zaznaczony?

Odpowiedź kancelarii prawnej:
Nie ma przeszkód ku temu, aby wymagać od Klienta wyrażenia zgody na przesłanie e-faktury. Nic nie stoi na przeszkodzie aby niewyrażenie takiej zgody przez niezaznaczenie odpowiedniego pola nie pozwalało na ukończenie procesu rejestracji lub na złożenie zamówienia.

Z uwagi na fakt, że przesłanie e-faktury wymaga zgody i może być w każdej chwili cofnięte należy uznać – dla bezpieczeństwa – że zgody takiej nie można domniemywać, dlatego odpowiednie pole w formularze rejestracji powinno być puste, aby nie było wątpliwości co do wyrażenie zgody na przesłanie e-faktury przez Klienta (oczywiście niezaznaczenie tego pola może nie pozwolić na ukończenie rejestracji lub złożenie zamówienia, jeżeli klient nie chce otrzymać e-faktury to może skorzystać z usług innego przedsiębiorcy oferującego faktury papierowe).

Kwestię przesyłania e-faktury reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

W zakresie braku domniemania zgody warto dodać, że rozporządzenie nie określa sposobu wyrażenia zgody, chociaż musi być ona wyraźna. Musi nastąpić w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, np. poprzez zaproponowane zaznaczenie opcji o treści:

„niniejszym wyrażam zgodę na wystawianie elektronicznych faktur VAT w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661), które będą przesyłane z adresu poczty elektronicznej dostawcy: …………..@…………pl na adres klienta: …………@………..pl. Wycofanie zgody na akceptację faktur elektronicznych może nastąpić w formie pisemnej lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną: …………@………pl. Cofnięcie akceptacji następuje po upływie 30 dni od dnia otrzymania przez dostawcę wycofania zgody na akceptację faktur elektronicznych”

lub treści zbliżonej.

Checkbox proponowany przez sklep nie może być domyślnie zaznaczony, właśnie z powodu konieczności wyrażenia zgody w sposób wyraźny przez kupującego.


Odpowiedzi udziela kancelaria prawna Sebastian Wawrzyniak i Wspólnicy Spółka komandytowa z Poznania, Os. Zwycięstwa 14, 61-647 Poznań, biuro: Sadowa 32, 61-657 Poznań, kancelaria@swlex.pl, (61) 827-00-17. Świadczy ona usługi na rzecz podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego – start-upów, podmiotów branży e-commerce, funduszów inwestycyjnych, w branży przede wszystkim IT, nowych technologii, konsultingu, PR.


Odpowiedź była możliwa dzięki firmom: Dwiepaczki.pl (usługi kurierskie) oraz Speed-Up Group (inwestor).

Pozostałe wpisy z serii Prawo w ecommerce – pytania i odpowiedzi:

WAŻNE! Niniejsze odpowiedzi nie stanowią porady prawnej, konsultacji prawnej ani opinii prawnej, a mają jedynie charakter konsultacyjny. Wydanie porady prawnej, konsultacji prawnej lub opinii prawnej wymaga wnikliwej analizy stanu faktycznego, w tym dokładnego zakresu działalności przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a także uzyskania niekiedy informacji, które mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa. Mając na uwadze powyższe, spółka nie doradza żadnych zachowań zgodnych lub niezgodnych z treścią wpisu i informuje, że podjęcie lub niepodjęcie określonych działań w indywidualnej sprawie musi zostać poddane ocenie jedynie w przypadku oceny stanu faktycznego oraz prawnego dotyczącego tej sprawy. Ani spółka, ani serwis, na którym umieszczona zostaje odpowiedź nie składa żadnych zapewnień, wyraźnych czy domniemanych, co do rezultatów uzyskanych przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w wyniku wykorzystania tejże odpowiedzi, w tym zapewnień o przydatności do określonego celu. W żadnym wypadku ani spółki, ani serwis nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utratę korzyści lub szkody wtórne powstałe w wyniku wykorzystywania tychże odpowiedzi.

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę