Prawo w ecommerce – pytania i odpowiedzi #4: Wysyłanie kartek z życzeniami – kto odpowiada za treści?

Krzysztof Bartnik

Krzysztof Bartnik

CEO
imker.pl

Pytanie: Chcę udostępnić w swoim sklepie aplikację „kartki świątecznej / urodzinowej / imieninowej itp.”. User wybiera obrazek (jeden z kilku), wpisuje adres e-mail odbiorcy, oraz życzenia. Kłopot w tym, iż ktoś może wysłać obraźliwy tekst do kogoś (celebryta, osoba fizyczna, polityk, dziennikarz). Kto odpowiada za takie treści? Oczywiście kartka jest podpisana jako „sklep XXX”. Jak się zabezpieczyć przed tym?

Odpowiedź kancelarii prawnej:

W tym wypadku proponuję poddać pod rozwagę pewną modyfikację koncepcji biznesowej. Przede wszystkim warto pozyskiwać od klientów inne dane niż tylko adres e-mail (np. proponując mu założenie konta w serwisie) lub wprowadzić weryfikację adresu (np. w formie linku przesyłanego na skrzynkę pocztową).

Łatwo bowiem zauważyć, że można podać czyjś adres e-mail i w ten sposób „podszyć” się pod drugą osobę. Za takie treści odpowiada bowiem przesyłający, a jest nim sklep internetowy.

Należy zatem w regulaminie sklepu (i najlepiej gdzieś w widocznym miejscu na stronie www) napisać, że treści nie są moderowane i są przesyłane automatycznie. Jednocześnie należy zbierać dane udostępnione przez użytkowników sklepu, a więc numer IP i adres e-mail osoby wysyłającej kartkę.

W przypadku, gdy ktoś otrzyma taką kartkę, powinien mieć możliwość zwrócenia się do sklepu z informacją o podanie danych osoby, która mu przesłała kartkę. Jest to z jednej strony dla tej osoby istotne (vide: anonimowe wysyłanie kartek walentynkowych), a z drugiej pozwoli
na przynajmniej częściowe uniknięcie odpowiedzialności w opisanej przez zgłaszającego pytanie sytuacji.

Niemniej w sytuacji, gdy nie da się zidentyfikować wysyłającego, to sklep jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie tego konsekwencje – zarówno w ramach prawa karnego (rozsyłanie spamu, groźby karalne, pomówienie, znieważenie), jak i cywilnego (naruszenie dóbr osobistych danej osoby).

Konsekwencje mogą być bardzo poważne, zaś zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych wysokie, więc warto zbierać jak najwięcej danych o kliencie, by mieć pewność, że to on, a nie sklep będzie ponosił odpowiedzialność z tego tytułu.


Odpowiedzi udziela kancelaria prawna Sebastian Wawrzyniak i Wspólnicy Spółka komandytowa z Poznania, Os. Zwycięstwa 14, 61-647 Poznań, biuro: Sadowa 32, 61-657 Poznań, kancelaria@swlex.pl, (61) 827-00-17. Świadczy ona usługi na rzecz podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego – start-upów, podmiotów branży e-commerce, funduszów inwestycyjnych, w branży przede wszystkim IT, nowych technologii, konsultingu, PR.


Odpowiedź była możliwa dzięki firmom: Dwiepaczki.pl (usługi kurierskie) oraz Speed-Up Group (inwestor).

Pozostałe wpisy z serii Prawo w ecommerce – pytania i odpowiedzi:

WAŻNE! Niniejsze odpowiedzi nie stanowią porady prawnej, konsultacji prawnej ani opinii prawnej, a mają jedynie charakter konsultacyjny. Wydanie porady prawnej, konsultacji prawnej lub opinii prawnej wymaga wnikliwej analizy stanu faktycznego, w tym dokładnego zakresu działalności przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a także uzyskania niekiedy informacji, które mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa. Mając na uwadze powyższe, spółka nie doradza żadnych zachowań zgodnych lub niezgodnych z treścią wpisu i informuje, że podjęcie lub niepodjęcie określonych działań w indywidualnej sprawie musi zostać poddane ocenie jedynie w przypadku oceny stanu faktycznego oraz prawnego dotyczącego tej sprawy. Ani spółka, ani serwis, na którym umieszczona zostaje odpowiedź nie składa żadnych zapewnień, wyraźnych czy domniemanych, co do rezultatów uzyskanych przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w wyniku wykorzystania tejże odpowiedzi, w tym zapewnień o przydatności do określonego celu. W żadnym wypadku ani spółki, ani serwis nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utratę korzyści lub szkody wtórne powstałe w wyniku wykorzystywania tychże odpowiedzi.

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę