Prawo w ecommerce – pytania i odpowiedzi #11: W jaki sposób wprowadzać zmiany w regulaminach sklepów internetowych?

Krzysztof Bartnik

Krzysztof Bartnik

CEO
imker.pl

Pytanie: W jaki sposób wprowadzać zmiany w regulaminach? Czy są przepisy narzucające z jakim wyprzedzeniem i w jaki sposób należy informować Klientów o zmianach?

Odpowiedź kancelarii prawnej:
Brak jest przepisów w tym zakresie – poza art. 3541 Kodeksu cywilnego. Zmiana regulaminu może nastąpić poprzez opublikowanie nowego regulaminu na stronie internetowej i umieszczenie o tym odpowiedniej informacji na samej stronie internetowej.

Brak jest także przepisów regulujących z jakim wyprzedzeniem należy informować Klientów o zmianach.

Jednakże z art. 8 ust 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wynika że konsument powinien mieć możliwość zapoznania się ze zmienionym regulaminem.

UOKiK przyjmuje, że wystarczające jest poinformowanie konsumenta o zmianie regulaminu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Oczywiście powyższe będzie miało zastosowanie, gdy sam regulamin nie reguluje trybu jego zmiany i terminu, w jakim należy poinformować o zmianie konsumenta czy terminu wypowiedzenia.

Warto dodać, że w przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną należy mieć pewność, że konsument zapoznał się ze zmianą regulaminu. W przypadku dysponowania przez właściciela sklepu bazą klientów korzystnym rozwiązaniem jest przesłanie mu przynajmniej linka z nową wersją regulaminu lub co jeszcze pewniejsze e-maila z nową treścią regulaminu i informacją, kiedy wchodzi w życie zmiana.


Odpowiedzi udziela kancelaria prawna Sebastian Wawrzyniak i Wspólnicy Spółka komandytowa z Poznania, Os. Zwycięstwa 14, 61-647 Poznań, biuro: Sadowa 32, 61-657 Poznań, kancelaria@swlex.pl, (61) 827-00-17. Świadczy ona usługi na rzecz podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego – start-upów, podmiotów branży e-commerce, funduszów inwestycyjnych, w branży przede wszystkim IT, nowych technologii, konsultingu, PR.


Odpowiedź była możliwa dzięki firmom: Dwiepaczki.pl (usługi kurierskie) oraz Speed-Up Group (inwestor).

Pozostałe wpisy z serii Prawo w ecommerce – pytania i odpowiedzi:

WAŻNE! Niniejsze odpowiedzi nie stanowią porady prawnej, konsultacji prawnej ani opinii prawnej, a mają jedynie charakter konsultacyjny. Wydanie porady prawnej, konsultacji prawnej lub opinii prawnej wymaga wnikliwej analizy stanu faktycznego, w tym dokładnego zakresu działalności przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a także uzyskania niekiedy informacji, które mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa. Mając na uwadze powyższe, spółka nie doradza żadnych zachowań zgodnych lub niezgodnych z treścią wpisu i informuje, że podjęcie lub niepodjęcie określonych działań w indywidualnej sprawie musi zostać poddane ocenie jedynie w przypadku oceny stanu faktycznego oraz prawnego dotyczącego tej sprawy. Ani spółka, ani serwis, na którym umieszczona zostaje odpowiedź nie składa żadnych zapewnień, wyraźnych czy domniemanych, co do rezultatów uzyskanych przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w wyniku wykorzystania tejże odpowiedzi, w tym zapewnień o przydatności do określonego celu. W żadnym wypadku ani spółki, ani serwis nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utratę korzyści lub szkody wtórne powstałe w wyniku wykorzystywania tychże odpowiedzi.

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę