Podziel się pracą w sklepie internetowym – przyjmij praktykanta

Ekomercyjnie

Olga Podolecka

W e-commerce nie można zatrzymać się nawet na chwilę. Ciągle jest więcej pracy i potrzeba świeżych pomysłów. Jeśli jesteś kreatywny i nowych koncepcji Ci nie brak, wiesz, że ogromne ograniczenie stanowi czas. Jest możliwość zyskania tego czasu… bezpłatnie. Możesz przyjąć praktykanta – studenta, któremu umożliwisz zdobycie doświadczenia, a w zamian otrzymasz jego pracę. Pokrótce opiszę sposób, w jaki ja skorzystałam z tej możliwości.

Gdzie szukać praktykanta?

Aby znaleźć odpowiednią osobę na praktykę w mojej firmie Wetro.pl, nawiązałam współpracę z uczelniami. Polegało to na utworzeniu konta na internetowych stronach centrów kariery wybranych uczelni. Po zarejestrowaniu się w bazie firm oferujących praktyki, wystawiłam ogłoszenie informujące o szczegółach zadań, jakie osoba mogłaby wykonywać oraz umiejętności jakie mogła by nabyć. Podobne ogłoszenie wystawiłam na bezpłatnych portalach z ogłoszeniami o pracę.

Duże znaczenie ma treść ogłoszenia. Na jego podstawie potencjalny praktykant ocenia, czy nabędzie doświadczenia, jakiego oczekuje. Kiedy już otrzymałam wystarczającą ilość zgłoszeń, zaprosiłam wybrane osoby na rozmowę w siedzibie firmy. Na szczęście dość szybko udało mi się znaleźć odpowiednią osobę. Pytałam dużo o to, czego oczekują – jakich umiejętności, referencji, warunków. Studenci zainteresowani byli głównie nauką obsługi konkretnych programów komputerowych i możliwością wdrażania własnych pomysłów.

Jak wyglądają formalności?

Formalności są bardzo proste. Jako praktykanta możemy przyjąć osobę, która ukończyła co najmniej gimnazjum i ma mniej niż 30 lat. Trzeba zawrzeć umowę, koniecznie w formie pisemnej. Wzory umów są dostępne w Internecie, łatwo je odnaleźć. Praktyka nie podlega składkom ZUS. W przypadku praktyk płatnych, odprowadzić należy tylko podatek dochodowy. Praktykanta możemy przyjąć na maksymalnie 3 miesiące. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Umowę o praktykę bezpłatną można zerwać w każdej chwili. Jeśli praktyka jest płatna, to obowiązuje 7-dniowy termin wypowiedzenia. Po okresie praktyki pracodawca nie ma obowiązku zatrudnienia praktykanta.

Przed podjęciem decyzji o zaoferowaniu praktyki, należy zapoznać się z Ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2009 r.).

Komu się to opłaca?

Praktyka opłaca się obu stronom umowy. Firma daje młodej osobę możliwość zdobycia konkretnego doświadczenia oraz referencje. Praktykant oferuje pracę własną. Wszyscy zyskują.

Po odbyciu praktyki, pracodawca musi wystawić zaświadczenie. Ma ono zawierać informację o tym, jakie praktykant wykonywał obowiązki oraz o rodzaju wykonywanej pracy. Może również wystawić referencje.

Jak wrażenia?

Na ogłoszenie o praktykę (bezpłatną) otrzymałam bardzo dużo zgłoszeń. Wybrałam osobę, która potrafiła konkretnie mi odpowiedzieć, czego chce się nauczyć. Opowiedziałam dokładnie i szczerze, co będzie robiła, aby nie pojawiło się rozczarowanie, jakie mogłoby się skończyć nagłym zerwaniem umowy. Obie strony zaakceptowały warunki i współpraca została rozpoczęta. Praktykantka ma obowiązek szczegółowego wypełniania kalendarza wszystkimi wypełnianymi zadaniami. Dzięki temu będzie miała wszystkie informacje o zadaniach, jakie wykonała i umiejętnościach, jakie nabyła. Mam dzięki temu coraz więcej czasu oraz osobę, która przyszła z nowymi pomysłami i świeżym spojrzeniem.

Warto jednak wspomnieć o zagrożeniach. Praktyka może odbywać się maksymalnie trzy miesiące. Należy więc ograniczyć praktykantowi dostęp do poufnych informacji, dokumentów, systemów, loginów i haseł oraz unikalnej wiedzy posiadanej przez przedsiębiorstwo.

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę