Nowe zasady rozliczeń usług elektronicznych – co się zmieniło? (VAT MOSS)

Ekomercyjnie

eKomercyjnie.pl

infakt-logo-newSprzedaż usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych osobom prywatnym z UE wymaga zastosowania się do nowych przepisów w kontekście rozliczania VAT. Przedsiębiorcy, którzy dokonują takich transakcji muszą zarejestrować się do VAT w każdym kraju, w którym mają klienta. Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie z systemu MOSS. Jakie są konsekwencje wyboru każdej z tych opcji?

Zmiana miejsca świadczenia usług odwróciła rozliczenia do góry nogami

Jeszcze do końca 2014 r. miejscem świadczenia usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych osobom prywatnym z UE był kraj, w którym siedzibę posiadał sprzedawca. Sprawiało to, że taką transakcję należało opodatkować na identycznych zasadach, jak przy sprzedaży krajowej. Przedsiębiorca rozliczał się więc z rodzimym urzędem skarbowym oraz stosował stawkę, na którą dana usługa była opodatkowana w Polsce. To już jednak przeszłość.

Dokładnie 1 stycznia 2015 r. w życie weszły przepisy, zgodnie z którymi miejscem świadczenia wspomnianych usług stało się państwo nabywcy. Polski przedsiębiorca musi więc sprzedaż choćby usług elektronicznych osobie prywatnej z UE opodatkować na nowych zasadach. Aktualnie ma dwa wyjścia:

1. Zarejestrować się do VAT w każdym kraju, w którym posiada klienta.

2. Zdecydować się na rejestrację w systemie MOSS (z ang. mini one stop shop, czyli mały punkt kompleksowej obsługi).

Tylko od przedsiębiorcy zależy, na którą z powyższych opcji się zdecyduje. Podejmując decyzję trzeba wiedzieć z czym każda z nich się wiąże.

MOSS czy rejestracja w kraju nabywcy?

Rejestracja w każdym kraju, w którym posiada się klienta to opcja bardzo uciążliwa. Przede wszystkim wymaga zaznajomienia się z przepisami podatkowymi obowiązującymi w konkretnym państwie. Przedsiębiorca będzie też zobligowany do rozliczeń poprzez tamtejsze urzędy.

Alternatywnym rozwiązaniem jest rejestracja w systemie MOSS. Sprawia to, że sprzedaż usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych osobom prywatnym z innych krajów UE rozlicza się za pośrednictwem Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście. Przystąpienie i korzystanie z MOSS wymaga pewnych formalności.

Na początek w wymienionym urzędzie należy złożyć formularz VIU-R. To dokument rejestracyjny, który przedsiębiorca składa przed rozpoczęciem kwartału, w którym zamierza świadczyć usługi (robi się to tylko raz). W przypadku, gdy sprzedaż usług nastąpiła jeszcze przed złożeniem VIU-R, musi zarejestrować się do MOSS do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do transakcji.

A jak w ogóle przedsiębiorca może sprawdzić z jakiego kraju pochodzi zamówienie? Jest to możliwe np. po numerze IP komputera czy numerze karty kredytowej, którą nabywca zapłacił za usługę.

Jak wyglądają rozliczenia przy korzystaniu z systemu MOSS?

Oczywiście rejestracja w MOSS to dopiero początek obowiązków związanych z wyborem tego systemu. Do tych, o które należy zadbać już rozliczając się za jego pośrednictwem należy:

 • wystawianie faktur (o ile dokumentu zażyczy sobie kupujący),
 • prowadzenie specjalnej ewidencji świadczonych usług,
 • stosowanie stawki, jaka obowiązuje na daną usługę w kraju nabywcy,
 • dokonywanie rozliczeń w euro (chyba, że kraj, w którym euro nie obowiązuje wymaga zastosowania własnej waluty),
 • składanie w urzędzie skarbowym deklaracji VAT VIU-D (do 20. dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale).

Jak dokonać płatności za sprzedaż usług odbiorcom zagranicznym?

Przedsiębiorca musi uiścić całą kwotę podatku wynikającą z deklaracji VAT. Odpowiedniego przelewu należy dokonać na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście. Podział płatności pomiędzy poszczególne państwa leży już w gestii tego urzędu.

Do obowiązków przedsiębiorcy należy wskazanie numeru referencyjnego deklaracji VAT, do której odnosi się wpłata. To o tyle istotne, że brak tego numeru może sprawić, że wpłata wróci do podatnika. W przypadku jeśli powtórna wpłata nastąpi już po terminie powstanie zaległość podatkowa, którą oczywiście trzeba uregulować.

Ewidencja usług – jak powinna być prowadzona?

Jak już było wspomniane jednym z elementów rozliczania w systemie MOSS jest ewidencja świadczonych usług elektronicznych, nadawczych oraz telekomunikacyjnych. Zgodnie z przepisami taki dokument powinien zawierać:

 • oznaczenie państwa w którym świadczona jest usługa,
 • rodzaj usługi,
 • datę świadczenia usługi,
 • podstawę opodatkowania (należy wskazać walutę transakcji),
 • kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania,
 • stawkę VAT,
 • kwotę należnego VAT (ze wskazaniem waluty),
 • datę i kwotę otrzymanych płatności,
 • wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed świadczeniem usługi,
 • informacje z faktury,
 • nazwisko/nazwę usługobiorcy (jeśli przedsiębiorca je zna),
 • informacje wykorzystywane do określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Ewidencję trzeba przechowywać przez 10 lat licząc od końca roku, w którym miała miejsce transakcja. Informacje w niej zawarte pozwalają złożyć w urzędzie skarbowym deklarację VAT VIU-D.

infakt-logo-newAutorem powyższego materiału jest Arkadiusz Caryk, redaktor inFakt – firmy oferującej księgowość z dostępem do dokumentów i finansów w aplikacji online, darmowym kurierem i profesjonalną obsługą księgową.

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę