Nowe zasady rozliczeń usług elektronicznych – co się zmieniło? (VAT MOSS)

Ekomercyjnie

eKomercyjnie.pl

infakt-logo-newSprzedaż usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych osobom prywatnym z UE wymaga zastosowania się do nowych przepisów w kontekście rozliczania VAT. Przedsiębiorcy, którzy dokonują takich transakcji muszą zarejestrować się do VAT w każdym kraju, w którym mają klienta. Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie z systemu MOSS. Jakie są konsekwencje wyboru każdej z tych opcji?

Zmiana miejsca świadczenia usług odwróciła rozliczenia do góry nogami

Jeszcze do końca 2014 r. miejscem świadczenia usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych osobom prywatnym z UE był kraj, w którym siedzibę posiadał sprzedawca. Sprawiało to, że taką transakcję należało opodatkować na identycznych zasadach, jak przy sprzedaży krajowej. Przedsiębiorca rozliczał się więc z rodzimym urzędem skarbowym oraz stosował stawkę, na którą dana usługa była opodatkowana w Polsce. To już jednak przeszłość.

Dokładnie 1 stycznia 2015 r. w życie weszły przepisy, zgodnie z którymi miejscem świadczenia wspomnianych usług stało się państwo nabywcy. Polski przedsiębiorca musi więc sprzedaż choćby usług elektronicznych osobie prywatnej z UE opodatkować na nowych zasadach. Aktualnie ma dwa wyjścia:

1. Zarejestrować się do VAT w każdym kraju, w którym posiada klienta.

2. Zdecydować się na rejestrację w systemie MOSS (z ang. mini one stop shop, czyli mały punkt kompleksowej obsługi).

Tylko od przedsiębiorcy zależy, na którą z powyższych opcji się zdecyduje. Podejmując decyzję trzeba wiedzieć z czym każda z nich się wiąże.

MOSS czy rejestracja w kraju nabywcy?

Rejestracja w każdym kraju, w którym posiada się klienta to opcja bardzo uciążliwa. Przede wszystkim wymaga zaznajomienia się z przepisami podatkowymi obowiązującymi w konkretnym państwie. Przedsiębiorca będzie też zobligowany do rozliczeń poprzez tamtejsze urzędy.

Alternatywnym rozwiązaniem jest rejestracja w systemie MOSS. Sprawia to, że sprzedaż usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych osobom prywatnym z innych krajów UE rozlicza się za pośrednictwem Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście. Przystąpienie i korzystanie z MOSS wymaga pewnych formalności.

Na początek w wymienionym urzędzie należy złożyć formularz VIU-R. To dokument rejestracyjny, który przedsiębiorca składa przed rozpoczęciem kwartału, w którym zamierza świadczyć usługi (robi się to tylko raz). W przypadku, gdy sprzedaż usług nastąpiła jeszcze przed złożeniem VIU-R, musi zarejestrować się do MOSS do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do transakcji.

A jak w ogóle przedsiębiorca może sprawdzić z jakiego kraju pochodzi zamówienie? Jest to możliwe np. po numerze IP komputera czy numerze karty kredytowej, którą nabywca zapłacił za usługę.

Jak wyglądają rozliczenia przy korzystaniu z systemu MOSS?

Oczywiście rejestracja w MOSS to dopiero początek obowiązków związanych z wyborem tego systemu. Do tych, o które należy zadbać już rozliczając się za jego pośrednictwem należy:

 • wystawianie faktur (o ile dokumentu zażyczy sobie kupujący),
 • prowadzenie specjalnej ewidencji świadczonych usług,
 • stosowanie stawki, jaka obowiązuje na daną usługę w kraju nabywcy,
 • dokonywanie rozliczeń w euro (chyba, że kraj, w którym euro nie obowiązuje wymaga zastosowania własnej waluty),
 • składanie w urzędzie skarbowym deklaracji VAT VIU-D (do 20. dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale).

Jak dokonać płatności za sprzedaż usług odbiorcom zagranicznym?

Przedsiębiorca musi uiścić całą kwotę podatku wynikającą z deklaracji VAT. Odpowiedniego przelewu należy dokonać na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście. Podział płatności pomiędzy poszczególne państwa leży już w gestii tego urzędu.

Do obowiązków przedsiębiorcy należy wskazanie numeru referencyjnego deklaracji VAT, do której odnosi się wpłata. To o tyle istotne, że brak tego numeru może sprawić, że wpłata wróci do podatnika. W przypadku jeśli powtórna wpłata nastąpi już po terminie powstanie zaległość podatkowa, którą oczywiście trzeba uregulować.

Ewidencja usług – jak powinna być prowadzona?

Jak już było wspomniane jednym z elementów rozliczania w systemie MOSS jest ewidencja świadczonych usług elektronicznych, nadawczych oraz telekomunikacyjnych. Zgodnie z przepisami taki dokument powinien zawierać:

 • oznaczenie państwa w którym świadczona jest usługa,
 • rodzaj usługi,
 • datę świadczenia usługi,
 • podstawę opodatkowania (należy wskazać walutę transakcji),
 • kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania,
 • stawkę VAT,
 • kwotę należnego VAT (ze wskazaniem waluty),
 • datę i kwotę otrzymanych płatności,
 • wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed świadczeniem usługi,
 • informacje z faktury,
 • nazwisko/nazwę usługobiorcy (jeśli przedsiębiorca je zna),
 • informacje wykorzystywane do określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Ewidencję trzeba przechowywać przez 10 lat licząc od końca roku, w którym miała miejsce transakcja. Informacje w niej zawarte pozwalają złożyć w urzędzie skarbowym deklarację VAT VIU-D.

infakt-logo-newAutorem powyższego materiału jest Arkadiusz Caryk, redaktor inFakt – firmy oferującej księgowość z dostępem do dokumentów i finansów w aplikacji online, darmowym kurierem i profesjonalną obsługą księgową.

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
18.09.2023

Wdrożenie sklepu internetowego krok po kroku

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę