Nowe zasady etykietowania żywności wyzwaniem dla e-commerce

Ekomercyjnie

Informacja prasowa

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011, z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, wprowadza wiele zmian w zakresie etykietowania żywności. Producenci produktów spożywczych, będą mieli 3 lata na dostosowanie się do nowych zasad. Sprawa obejmuje jednak nie tylko producentów, ale również handlowców, a w szczególności coraz chętniej odwiedzane sklepy internetowe.

Według rozporządzenia, etykietowanie żywności ma zostać ujednolicone i jednoznacznie informować konsumentów o tym, jaki jest skład danego produktu. Celem nadrzędnym, jest ochrona zdrowia i interesów konsumentów, którzy do tej pory z powodu braku części informacji o produkcie, bardzo często byli niedoinformowani, a nawet wprowadzani w błąd.

Nowe zasady, stanowią duże wyzwanie dla sektora e-commerce, który stanowi w naszym kraju 3,8% całego handlu, a jego udział wciąż dynamicznie rośnie. Właściciele sklepów internetowych, podobnie jak producenci produktów spożywczych, będą zobowiązani do przedstawienia pełnych i dokładnych informacji o produkcie, dodatkowo opatrzonymi odpowiednimi zdjęciami produktu. Istotną kwestią w tej sprawie, będzie współpraca między dostawcami informacji o produktach, a producentami tak, aby w efekcie właściciel sklepu internetowego otrzymał pełną, zgodną z nowymi wymogami, informację o produkcie, którą zamieści na e-opakowaniu na stronie.

Tak jak w sklepach stacjonarnych, za dostosowanie się do nowych zasad i dostarczenie pełnej informacji o produkcie, będą odpowiedzialni jego producenci – tak w e-commerce, ta odpowiedzialność zostanie przeniesiona na właścicieli sklepów internetowych, których zadaniem będzie dokładne odwzorowanie informacji z etykiety na e-opakowaniu. Sklepom zależeć więc będzie na współpracy z producentami, którzy mają wdrożone odpowiednie rozwiązania, usprawniające proces tworzenia, zarządzania i dystrybucji danych produktowych. Producenci artykułów spożywczych, mogą skorzystać w tym zakresie z outsourcingu. Usługi takie świadczy np. firma Brandbank, która współpracuje zarówno z producentami, jak i największymi sieciami handlowymi takimi jak Tesco.

W czasach, gdy konsumenci robią zakupy w internecie intuicyjnie, wyszukując i rozpoznając potrzebne im produkty po ich opakowaniach, należy szczególną uwagę zwrócić na to, aby oferowane w sklepach towary były właściwie przedstawione.

Jak widać bardzo słusznie, na dostosowanie się do nowych wymogów, producenci dostali aż trzy lata. Rzecz dotyczy nie tylko dostosowania opakowań do zasad zawartych w rozporządzeniu. Pojawiają się także inne wyzwania, właśnie takie jak np. zmiany we współpracy z handlowcami internetowymi i potrzeba wdrożenia odpowiednich rozwiązań.

Źródło: Brandbank

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę