Nowe niedozwolone klauzule według UOKiK – styczeń 2012

Ekomercyjnie

eKomercyjnie.pl

Autorką poniższego tekstu jest Julia Mandel z firmy Trusted Shops, która zajmuje się certyfikacją sklepów internetowych. Informacja pochodzi z newslettera Trusted Shops, który możecie zamówić tutaj.

Firma Trusted Shops co miesiąc przedstawia kolejne zestawienie wpisów w rejestrze niedozwolonych klauzul, które mogą dotyczyć sklepów internetowych.. W styczniu wpisano do rejestru 46 nowych klauzul. Ponad połowa jest z zakresu turystyki, ale wpisano także kilka klauzul z zakresu handlu elektronicznego. Bądź na bieżąco i sprawdź, czy przypadkiem nie stosujesz ich w Twoim sklepie.

Właściwość miejscowa sądu
Ponownie wpisano do rejestru klauzule narzucające konsumentom właściwość miejscową sądu w sposób niezgodny z prawem, jak np.:

Numer wpisu 2768, data wpisu 03.01.2012:

Sądem właściwym dla ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Numer wpisu 2784, data wpisu 03.01.2012:

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów między Sprzedawcą a Kupującym jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Przedsiębiorca nie może narzucić konsumentowi sądu, w okręgu którego ma siedzibę. Takie klauzule mogą być stosowne jedynie wtedy, gdy przedsiębiorca kieruje swoją ofertę (wyłącznie) do innych handlowców (B2B).

Prawo do odstąpienia od umowy
Nie można również ograniczyć możliwości odstąpienia od umowy nakładając konsumentom dodatkowe obowiązki utrudniające zwrot lub zniechęcające konsumenta od odstąpienia od umowy. Takie klauzule, które zobowiązują konsumenta np. do przestrzegania pewnego postąpienia (wysłanie towaru za pomocą konkretnej firmy lub konkretnym sposobem) ograniczają prawo od odstąpienia od umowy w sposób niezgodny z prawem. Dlatego wpisano do rejestru także następującą klauzule:

Numer wpisu 2778, data wpisu 03.01.2012:

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu (…).

Należy pamiętać, że tylko w wyznaczonych przez prawo przypadkach nie przysługuje konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy po usunięciu przez niego ich oryginalnego opakowania.

Reklamacje
Do rejestru wpisano także nowe niedozwolone klauzule dotyczące reklamacji, które ograniczają prawa klienta w sposób niezgodny z prawem. Należy więc sprawdzić, czy przypadkiem w sklepie nie są stosowane następujące (lub podobne) klauzule:

Numer wpisu 2760, data wpisu 03.01.2012:

Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.

Numer wpisu 2773, data wpisu 03.01.2012:

Zdjęcia, kolor i opisy produktów mają wyłącznie charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń i reklamacji.

Dalsze niedozwolone klauzule
Do rejestru niedozwolonych klauzul wypisano jeszcze następujące klauzule, które mogą dotyczyć również sklepów internetowych:

Numer wpisu 2765, data wpisu 03.01.2012:

XXX zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na Ogólnych Warunkach. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na platformie.

Numer wpisu 2786, data wpisu 03.01.2012:

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu.

Numer wpisu 2785, data wpisu 03.01.2012:

XXX nie ponosi odpowiedzialności za niedoskonałości i błędy systemu informatycznego.

Podsumowanie
Jeżeli jedna (lub więcej) z wymienionych klauzul wygląda znajomo, należy koniecznie sprawdzić regulamin, aby wykluczyć, że takie lub podobne klauzule są używane w Twoim sklepie. O ile istnieją wątpliwości, należy się skonsultować z prawnikiem.

Szczegółowe informacje dla sklepów internetowych o wymaganiach prawa e-commerce w Polsce oraz różne wzory tekstów prawnych można znaleźć także w Podręczniku Trusted Shops, który jest dostępny do pobrania za darmo pod tym adresem (jedyny wymóg to wypełnienie krótkiego formularza).

Niezależnie od tego, regulamin sklepu powinien być regularnie sprawdzany i w razie potrzeby dostosowany.

Przeczytaj również:

Pamiętaj o regularnym sprawdzaniu zapisów w regulaminie Twojego sklepu i dbaj, aby był zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi.

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę