Nowe niedozwolone klauzule według UOKiK – marzec 2012

Ekomercyjnie

eKomercyjnie.pl

Autorką poniższego tekstu jest Julia Mandel z firmy Trusted Shops, która zajmuje się certyfikacją sklepów internetowych. Informacja pochodzi z newslettera Trusted Shops, który możecie zamówić tutaj.

Firma Trusted Shops co miesiąc przedstawia kolejne zestawienie wpisów w rejestrze niedozwolonych klauzul, które mogą dotyczyć sklepów internetowych. W marcu wpisano do rejestru ponad 60 nowych klauzul, w tym aż 20 nowych klauzul z zakresu handlu elektronicznego. Bądź na bieżąco i sprawdź, czy przypadkiem nie stosujesz ich w Twoim sklepie.

Właściwość miejscowa sądu
W marcu wpisano do rejestru aż 10 niedozwolonych klauzul, narzucające konsumentom właściwość miejscową sądu w sposób niezgodny z prawem, jak np.:

Numer wpisu 2934, data wpisu 01.03.2012:

Wszelkie spory wynikające z interpretacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Chorzowie.

Numer wpisu 2951, data wpisu 23.03.2012:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.

Przedsiębiorca nie może narzucić konsumentowi sądu, w okręgu którego ma siedzibę. Takie klauzule mogą być stosowne jedynie wtedy, gdy przedsiębiorca kieruje swoją ofertę (wyłącznie) do innych handlowców (B2B).

Prawo do odstąpienia od umowy
Nie można również ograniczyć możliwości odstąpienia od umowy nakładając konsumentom dodatkowe obowiązki utrudniające zwrot lub zniechęcające konsumenta od odstąpienia od umowy. Takie klauzule, które zobowiązują konsumenta np. do przestrzegania pewnego postąpienia (wysłanie towaru za pomocą konkretnej firmy lub konkretnym sposobem) ograniczają prawo od odstąpienia od umowy w sposób niezgodny z prawem. Dlatego wpisano do rejestru także następującą klauzule:

Numer wpisu 2949, data wpisu 23.03.2012:

Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poprawne wypełnienie formularza i przesłanie go na wskazany adres e-mail.

Numer wpisu 2950, data wpisu 23.03.2012:

Przesyłki nie oznaczone numerem zwrotu nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane […].

Numer wpisu 2969, data wpisu 23.03.2012:

Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie towaru na adres sklepu XXX w stanie nienaruszonym oraz odesłany w nienaruszonym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (faktura,paragon).

Należy pamiętać, że tylko w wyznaczonych przez prawo przypadkach nie przysługuje konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy po usunięciu przez niego ich oryginalnego opakowania.

Opóźniona dostawa i uszkodzone przesyłki
Poza tym do rejestru wypisano jeszcze następujące niedozwolone klauzule, które dotyczą odpowiedzialności za opóźnioną dostawę oraz sposób reklamacji uszkodzonych przesyłek.

Numer wpisu 2979, data wpisu 23.03.2012:

Firma XXX nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu paczki wynikającej z pracy firmy spedycyjnej.

Numer wpisu 22993, data wpisu 23.03.2012:

XXX nie bierze na siebie odpowiedzialności finansowej za przesyłki zagubione z winy poczty lub firmy kurierskiej.

Numer wpisu 2994, data wpisu 23.03.2012:

Roszczenia dotyczące uszkodzenia przesyłki nie powstałe w wyniku transportu nie będą rozpatrywane.

Pozostałe klauzule niedozwolone
Do rejestru niedozwolonych klauzul wypisano jeszcze następujące klauzule, które mogą dotyczyć również sklepów internetowych:

Numer wpisu 2952, data wpisu 23.03.2012:

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie …

Numer wpisu 2960, data wpisu 23.03.2012:

Sprzedający zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu, w przypadku zaistniałych sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu.

Numer wpisu 2977, data wpisu 23.03.2012:

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

Numer wpisu 2980, data wpisu 23.03.2012:

Opisy pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy. Opisy nie są więc podstawą do roszczeń wobec XXX.

Numer wpisu 2981, data wpisu 23.03.2012:

Zastrzegamy sobie także prawo do zmian cen lub nie zrealizowania zamówienia jeśli wysokość ceny została ustalona w wyniku oczywistej omyłki, na co może wskazywać jej znaczna dysproporcja w porównaniu do cen rynkowych (za znaczną dysproporcję uważa się różnicę rzędu 10 % w stosunku do przeciętnej ceny rynkowej). Zasoby sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Numer wpisu 2984, data wpisu 23.03.2012:

Zespół sklepu XXX dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.

Podsumowanie
Jeżeli jedna (lub więcej) z wymienionych klauzul wygląda znajomo, należy koniecznie sprawdzić regulamin, aby wykluczyć, że takie lub podobne klauzule są używane w Twoim sklepie. O ile istnieją wątpliwości, należy się skonsultować z prawnikiem.

Szczegółowe informacje dla sklepów internetowych o wymaganiach prawa e-commerce w Polsce oraz różne wzory tekstów prawnych można znaleźć także w Podręczniku Trusted Shops, który można otrzymać za darmo po zamówieniu biuletynu informacyjnego pod tym adresem (jedyny wymóg to wypełnienie krótkiego formularza).

Niezależnie od tego, regulamin sklepu powinien być regularnie sprawdzany i w razie potrzeby dostosowany.

Przeczytaj również:

Pamiętaj o regularnym sprawdzaniu zapisów w regulaminie Twojego sklepu i dbaj, aby był zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi.

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę