Nowe niedozwolone klauzule według UOKiK – maj 2012

Ekomercyjnie

eKomercyjnie.pl

Autorką poniższego tekstu jest Julia Mandel z firmy Trusted Shops, która zajmuje się certyfikacją sklepów internetowych. Informacja pochodzi z newslettera Trusted Shops, który możecie zamówić tutaj.

Firma Trusted Shops co miesiąc przedstawia kolejne zestawienie wpisów w rejestrze niedozwolonych klauzul, które mogą dotyczyć sklepów internetowych. W maju wpisano do rejestru ponad 100 nowych klauzul, w tym niemal 40 nowych klauzul z zakresu handlu elektronicznego i sprzedaży konsumenckiej. Bądź na bieżąco i sprawdź, czy przypadkiem nie stosujesz ich w Twoim sklepie.

Właściwość miejscowa sądu
W maju wpisano do rejestru ponownie ponad 10 niedozwolonych klauzul, narzucających konsumentom właściwość miejscową sądu w sposób niezgodny z prawem, jak np.:

Numer wpisu 3141, data wpisu 08.05.2012:

Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby wykonawcy usługi.

Przedsiębiorca nie może narzucić konsumentowi sądu, w okręgu którego ma siedzibę. Takie klauzule mogą być stosowne jedynie wtedy, gdy przedsiębiorca kieruje swoją ofertę (wyłącznie) do innych handlowców (B2B).

Prawo do odstąpienia od umowy
Nie można również ograniczyć możliwości odstąpienia od umowy nakładając konsumentom dodatkowe obowiązki utrudniające zwrot lub zniechęcające konsumenta od odstąpienia od umowy. Takie klauzule, które zobowiązują konsumenta np. do przestrzegania pewnego postąpienia (wysłanie towaru za pomocą konkretnej firmy lub konkretnym sposobem) ograniczają prawo od odstąpienia od umowy w sposób niezgodny z prawem. Dlatego wpisano do rejestru także następującą klauzule:

Numer wpisu 3143, data wpisu 08.05.2012:

Zwrot pieniędzy na konto klienta powinien nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki reklamacyjnej najpóźniej jednak do 7 dni. Koszt przesyłki oraz inne koszty uboczne nie są zwracane.

Numer wpisu 3158, data wpisu 08.05.2012:

Zwroty są akceptowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach (…).

Numer wpisu 3159, data wpisu 08.05.2012:

Towar można zwrócić w ciągu 10 dni (kalendarzowych) od daty odebrania przesyłki, zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r., jeżeli towar nie został rozpakowany (zapakowany w oryginalne opakowanie), zabrudzony, kopiowany lub w żaden inny sposób wykorzystany. Zwracany towar prosimy odesłać wraz z fakturą zakupu na adres: XXX z dopiskiem (ZWROT).

Należy pamiętać, że tylko w wyznaczonych przez prawo przypadkach nie przysługuje konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy po usunięciu przez niego ich oryginalnego opakowania.

Reklamacje
Do rejestru wpisano także nowe niedozwolone klauzule dotyczące reklamacji, które w sposób niezgodny z prawem ograniczają prawa klienta do złożenia reklamacji. Należy więc sprawdzić, czy przypadkiem w sklepie nie są stosowane następujące (lub podobne) klauzule:

Numer wpisu 3105, data wpisu 08.05.2012:

Jeśli reklamacja będzie dotyczyć wad technicznych zakupionego towaru, wadliwy towar należy odesłać (w terminie do 30 dni od dnia wykrycia wady, jednak nie później niż rok od daty zakupu) na adres: XXX. Koszt przesyłki reklamowanego towaru ponosi kupujący.

Numer wpisu 3189, data wpisu 15.05.2012:

Reklamacje ilościowe oraz stwierdzenie wad jawnych, takich, jak na przykład uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia i stłuczenie szkła, czy głębokie zarysowania powinny być zaznaczone w Protokole odbioru robót pod rygorem późniejszego nie uznania ich przez Sprzedawcę.

Numer wpisu 3190, data wpisu 15.05.2012:

Wady nieistotne produktu, które pozostają niewidoczne po wykonaniu montażu i nie mają wpływu na jego wartość, jak na przykład zarysowania zewnętrznych stron ościeżnic, nie podlegają reklamacji i nie są objęte gwarancją.

Dalsze niedozwolone klauzule
Do rejestru niedozwolonych klauzul wypisano jeszcze następujące klauzule, które mogą dotyczyć również sklepów internetowych. Niektóre klauzule już wielokrotnie wpisano do rejestru, niektóre jednak są nowe:

Numer wpisu 3119, data wpisu 08.05.2012:

Sklep XXX zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

Numer wpisu 3150, data wpisu 08.05.2012:

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez Firmę Kurierską XXX.

Numer wpisu 3161, data wpisu 08.05.2012:

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany te stają się obowiązujące od chwili opublikowania ich na stronach internetowych Sklepu…

Numer wpisu 3165, data wpisu 08.05.2012:

Kupujący bezwzględnie zobowiązany jest potwierdzić zamówienie poprzez link umieszczony w wiadomości elektronicznej przesłanej przez Sprzedającego. (…) Brak potwierdzenia może skutkować opóźnieniem lub anulowaniem zamówienia.

Numer wpisu 3191, data wpisu 15.05.2012:

W sprawach nieuregulowanych umową strony stosować będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

Podsumowanie
Jeżeli jedna (lub więcej) z wymienionych klauzul wygląda znajomo, należy koniecznie sprawdzić regulamin, aby wykluczyć, że takie lub podobne klauzule są używane w Twoim sklepie. O ile istnieją wątpliwości, należy się skonsultować z prawnikiem.

Szczegółowe informacje dla sklepów internetowych o wymaganiach prawa e-commerce w Polsce oraz różne wzory tekstów prawnych można znaleźć także w Podręczniku Trusted Shops, który można otrzymać za darmo po zamówieniu biuletynu informacyjnego pod tym adresem (jedyny wymóg to wypełnienie krótkiego formularza).

Niezależnie od tego, regulamin sklepu powinien być regularnie sprawdzany i w razie potrzeby dostosowany.

Przeczytaj również:

Pamiętaj o regularnym sprawdzaniu zapisów w regulaminie Twojego sklepu i dbaj, aby był zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi.

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę