Nowe niedozwolone klauzule według UOKiK – listopad 2011

Ekomercyjnie

eKomercyjnie.pl

Autorką poniższego wpisu jest Julia Mandel z firmy Trusted Shops, która zajmuje się certyfikacją sklepów internetowych. Informacja pochodzi z newslettera Trusted Shops, który możecie zamówić tutaj.

Przed Wami kolejna lista niedozwolonych klauzul, które dopisano do rejestru UOKiK w listopadzie 2011, a które mogą dotyczyć również sklepów internetowych. Bądź na bieżąco i sprawdź, czy przypadkiem nie stosujesz ich w Twoim sklepie.

1. Właściwość miejscowa sądu

Ponownie wpisano do rejestru klauzule narzucające konsumentom właściwość miejscową sądu w sposób niezgodny z prawem:

Numer wpisu 2686, data wpisu 02.11.2011:

Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby właściciela sklepu internetowego

Numer wpisu 2687, data wpisu 02.11.2011:

Dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy właściwy jest sąd miejsca siedziby Apteki.

Przedsiębiorca nie może narzucić konsumentowi sądu, w okręgu którego ma siedzibę. Takie klauzule mogą być stosowne jedynie wtedy, gdy przedsiębiorca kieruje swoją ofertę (wyłącznie) do innych handlowców (B2B).

2. Reklamacje oraz prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Oprócz wyżej wymienionych klauzul wpisano jeszcze jedną interesującą dla sklepów internetowych klauzulę, która dotyczy postępowania nie tylko w ramach reklamacji, ale też w ramach odstąpienia od umowy:

Numer wpisu 2686, data wpisu 02.11.2011:

Do reklamowanego lub zwracanego produktu konieczne jest dołączenie paragonu

Klauzule uzależniające skuteczność złożenia reklamacji lub zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy zawartej na odległość od faktu przesłania paragonu lub faktury ograniczają prawa konsumenta i naruszają zbiorowe interesy konsumentów.

Konsument, który składa reklamację lub wykonuje swoje prawo do odstąpienia od umowy, musi w razie wątpliwości udowodnić, że kupił dany towar właśnie u odpowiedniego sprzedawcy. Najprostszym sposobem jest podanie paragonu lub faktury, jednak istnieją też inne możliwości przedstawienia dowodu zakupu pewnego towaru jak np. potwierdzenie przelewu lub wyciąg z karty kredytowej.

Przedsiębiorcy często żądają dołączenia paragonu lub faktury nie po to, aby utrudnić konsumentom zwrot lub reklamacje towarów, lecz z powodów księgowych, a w szczególności jako dowód zmniejszenia obrotu, który stanowi podstawę opodatkowania. Kwestie podatkowe nie mogą być jednak powodem ograniczenia praw konsumentów.

Podsumowanie

Jeżeli jedna (lub więcej) z wymienionych klauzul wygląda znajomo, koniecznie należy sprawdzić regulamin, aby wykluczyć istnienie takich lub podobnych klauzul w Twoim sklepie. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z prawnikiem.

Warto pamiętać o regularnym sprawdzaniu zapisów w regulaminie sklepu oraz dbać o jego zgodność z aktualnymi wymogami prawnymi.

Przeczytaj również:

Szczegółowe informacje dla sklepów internetowych o prawie e-commerce w Polsce oraz wzory tekstów prawnych można znaleźć w Podręczniku Trusted Shops. Podręcznik można pobrać za darmo pod tym adresem po wypełnieniu krótkiego formularza.

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę