Nowe niedozwolone klauzule według UOKiK – grudzień 2011

Ekomercyjnie

eKomercyjnie.pl

Autorką poniższego wpisu jest Julia Mandel z firmy Trusted Shops, która zajmuje się certyfikacją sklepów internetowych. Informacja pochodzi z newslettera Trusted Shops, który możecie zamówić tutaj.

Firma Trusted Shops co miesiąc przedstawia klauzule, które dopisano do rejestru niedozwolonych klauzul, a które mogą dotyczyć również sklepów internetowych. W grudniu wpisano do rejestru ponad 40 nowych klauzul. Większość znów jest z zakresu turystyki, ale wpisano także klauzule z zakresu sprzedaży konsumenckiej oraz handlu elektronicznego. Bądź na bieżąco i sprawdź, czy przypadkiem nie stosujesz ich w Twoim sklepie.

1. Właściwość miejscowa sądu
Ponownie wpisano do rejestru klauzule narzucające konsumentom właściwość miejscową sądu w sposób niezgody z prawem:

Numer wpisu 2730, data wpisu 28.12.2011:

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Przedsiębiorca nie może narzucić konsumentowi sądu, w okręgu którego ma siedzibę. Takie klauzule mogą być stosowne jedynie wtedy, gdy przedsiębiorca kieruje swoją ofertę (wyłącznie) do innych handlowców (B2B).

2. Opóźniona dostawa i uszkodzone przesyłki
Poza tym do rejestru wypisane zostały jeszcze następujące niedozwolone klauzule, które dotyczą odpowiedzialności za opóźnioną dostawę oraz sposób reklamacji uszkodzonych przesyłek.

Numer wpisu 2732, data wpisu 28.12.2011:

Firma nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy firmy przewozowej.

Numer wpisu 2731, data wpisu 28.12.2011:

Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia zawartości przesyłki porządzanego w momencie odbioru towaru.

3. Dalsze niedozwolone klauzule
Do rejestru niedozwolonych klauzul wypisano jeszcze następujące klauzule, które mogą dotyczyć również sklepów internetowych:

Numer wpisu 2745, data wpisu 28.12.2011:

Sprzedający zastrzega sobie prawo: 1. do zmiany niniejszego Regulaminu.

Numer wpisu 2751, data wpisu 28.12.2011:

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. (pkt 3 Regulaminu sklepu).

Numer wpisu 2753, data wpisu 28.12.2011:

Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.

Podsumowanie
Jeżeli jedna (lub więcej) z wymienionych klauzul wygląda znajomo, koniecznie należy sprawdzić regulamin, aby wykluczyć, że takie lub podobne klauzule są używane w Twoim sklepie. O ile istnieją wątpliwości, należy się skonsultować z prawnikiem.

Szczegółowe informacje dla sklepów internetowych o wymaganiach prawa e-commerce w Polsce oraz różne wzory prawne można znaleźć także w Podręczniku Trusted Shops, który jest dostępny do pobrania za darmo pod tym adresem (jedyny wymóg to wypełnienie krótkiego formularza).

Przeczytaj również:

Niezależnie jednak od tego, regulamin sklepu powinien być regularnie sprawdzany i w razie potrzeby dostosowany.

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę