Nowe niedozwolone klauzule według UOKiK – grudzień 2011

Ekomercyjnie

eKomercyjnie.pl

Autorką poniższego wpisu jest Julia Mandel z firmy Trusted Shops, która zajmuje się certyfikacją sklepów internetowych. Informacja pochodzi z newslettera Trusted Shops, który możecie zamówić tutaj.

Firma Trusted Shops co miesiąc przedstawia klauzule, które dopisano do rejestru niedozwolonych klauzul, a które mogą dotyczyć również sklepów internetowych. W grudniu wpisano do rejestru ponad 40 nowych klauzul. Większość znów jest z zakresu turystyki, ale wpisano także klauzule z zakresu sprzedaży konsumenckiej oraz handlu elektronicznego. Bądź na bieżąco i sprawdź, czy przypadkiem nie stosujesz ich w Twoim sklepie.

1. Właściwość miejscowa sądu
Ponownie wpisano do rejestru klauzule narzucające konsumentom właściwość miejscową sądu w sposób niezgody z prawem:

Numer wpisu 2730, data wpisu 28.12.2011:

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Przedsiębiorca nie może narzucić konsumentowi sądu, w okręgu którego ma siedzibę. Takie klauzule mogą być stosowne jedynie wtedy, gdy przedsiębiorca kieruje swoją ofertę (wyłącznie) do innych handlowców (B2B).

2. Opóźniona dostawa i uszkodzone przesyłki
Poza tym do rejestru wypisane zostały jeszcze następujące niedozwolone klauzule, które dotyczą odpowiedzialności za opóźnioną dostawę oraz sposób reklamacji uszkodzonych przesyłek.

Numer wpisu 2732, data wpisu 28.12.2011:

Firma nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy firmy przewozowej.

Numer wpisu 2731, data wpisu 28.12.2011:

Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia zawartości przesyłki porządzanego w momencie odbioru towaru.

3. Dalsze niedozwolone klauzule
Do rejestru niedozwolonych klauzul wypisano jeszcze następujące klauzule, które mogą dotyczyć również sklepów internetowych:

Numer wpisu 2745, data wpisu 28.12.2011:

Sprzedający zastrzega sobie prawo: 1. do zmiany niniejszego Regulaminu.

Numer wpisu 2751, data wpisu 28.12.2011:

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. (pkt 3 Regulaminu sklepu).

Numer wpisu 2753, data wpisu 28.12.2011:

Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.

Podsumowanie
Jeżeli jedna (lub więcej) z wymienionych klauzul wygląda znajomo, koniecznie należy sprawdzić regulamin, aby wykluczyć, że takie lub podobne klauzule są używane w Twoim sklepie. O ile istnieją wątpliwości, należy się skonsultować z prawnikiem.

Szczegółowe informacje dla sklepów internetowych o wymaganiach prawa e-commerce w Polsce oraz różne wzory prawne można znaleźć także w Podręczniku Trusted Shops, który jest dostępny do pobrania za darmo pod tym adresem (jedyny wymóg to wypełnienie krótkiego formularza).

Przeczytaj również:

Niezależnie jednak od tego, regulamin sklepu powinien być regularnie sprawdzany i w razie potrzeby dostosowany.

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
23.11.2022

Recykling treści – praktyczne zalecenia i przykłady

Jan Kinal

Jan Kinal

CEO
setugo.pl

Artykuł
21.11.2022

Black Friday nie musi być black. Jak się do niego dobrze przygotować?

Magdalena Hajduga

Magdalena Hajduga

Head of Business Development
Apaczka.pl

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę