Nowe klauzule niedozwolone według UOKiK – czerwiec 2012

Ekomercyjnie

Informacja prasowa

Autorką poniższego tekstu jest Julia Mandel z firmy Trusted Shops, która zajmuje się certyfikacją sklepów internetowych. Informacja pochodzi z newslettera Trusted Shops, który możecie zamówić tutaj.

Firma Trusted Shops co miesiąc przedstawia kolejne zestawienie wpisów w rejestrze niedozwolonych klauzul, które mogą dotyczyć sklepów internetowych. W czerwcu wpisano do rejestru 40 nowych klauzul, w tym 12 nowych klauzul z zakresu handlu elektronicznego i sprzedaży konsumenckiej. Bądź na bieżąco i sprawdź, czy przypadkiem nie stosujesz ich w Twoim sklepie.

Reklamacje

Do rejestru wpisano ponownie nowe niedozwolone klauzule dotyczące reklamacji, które ograniczają prawa klienta w sposób niezgodny z prawem. Należy więc sprawdzić, czy przypadkiem w sklepie nie są stosowane następujące (lub podobne) klauzule:

Numer wpisu 3252, data wpisu 25.06.2012:

W przypadku gdy paczka nie posiada żadnych zewnętrznych uszkodzeń a zawiera uszkodzone produkty należy zwrócić ją kurierowi w celu odesłania jej do sklepu XXX. W przeciwnym razie reklamacja nie zostanie uwzględniona.

Numer wpisu 3253, data wpisu 25.06.2012:

W przypadku towarów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia uszkodzenia faksem w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki (…).

Numer wpisu 3282, data wpisu 25.06.2012:

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki.

Należy pamiętać, że nie można zmieniać prawa w zakresie postępowania reklamacyjnego na niekorzyść konsumenta. Zasadniczo w sytuacji, gdy towar jest wadliwy, klient musi poinformować o tym fakcie sprzedawcę w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową. O ile sprzedawca nie ustosunkował się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną (art. 8 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej).

Opóźniona dostawa

Poza tym do rejestru wypisana została jeszcze następująca niedozwolona klauzula, która dotyczy odpowiedzialności za opóźnioną dostawę przesyłki.

Numer wpisu 3281, data wpisu 25.06.2012:

Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nieprawidłową pracą spedytora.

Przy takich zapisach należy zwrócić uwagę, że konsument zawiera umowę ze sklepem. Nie ma on żadnych relacji z dostawcą towaru. Umowę z dostawcą towaru ma natomiast sklep. W momencie zawarcia umowy kupna – sprzedaży na odległość sklep zobowiązuje się do dostarczenia towaru, więc nie może przenosić tych zobowiązań na inną firmę.

Właściwość miejscowa sądu

Ponownie w czerwcu wpisano do rejestru niedozwolone klauzule, które narzucają konsumentom właściwość miejscową sądu w sposób niezgodny z prawem, jak np.:

Numer wpisu 3267, data wpisu 25.06.2012:

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy powszechny właściwy dla strony pozwanej.

Numer wpisu 3283, data wpisu 25.06.2012:

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów między firmą XXX reprezentującą XXX a jej klientami jest Sąd Rejonowy w Warszawie – Mokotów.

Przedsiębiorca nie może narzucić konsumentowi sądu, w okręgu którego ma siedzibę. Takie klauzule mogą być stosowne jedynie wtedy, gdy przedsiębiorca kieruje swoją ofertę (wyłącznie) do innych handlowców (B2B).

Dalsze niedozwolone klauzule

Do rejestru niedozwolonych klauzul wypisano jeszcze następujące klauzule, które mogą dotyczyć również sklepów internetowych:

Numer wpisu 3280, data wpisu 25.06.2012:

Korzystanie ze Sklepu internetowego XXX jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, nie będą rozpatrywane.

Numer wpisu 3284, data wpisu 25.06.2012:

XXX nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu XXX.

Numer wpisu 3285, data wpisu 25.06.2012:

XXX na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu.

Numer wpisu 3286, data wpisu 25.06.2012:

Jednocześnie XXX zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia.

Podsumowanie

Jeżeli jedna (lub więcej) z wymienionych klauzul wygląda znajomo, należy koniecznie sprawdzić regulamin, aby wykluczyć, że takie lub podobne klauzule są używane w Twoim sklepie. O ile istnieją wątpliwości, należy się skonsultować z prawnikiem.

Szczegółowe informacje dla sklepów internetowych o wymaganiach prawa e-commerce w Polsce oraz różne wzory tekstów prawnych można znaleźć także w Podręczniku Trusted Shops, który można otrzymać za darmo po zamówieniu biuletynu informacyjnego pod tym adresem (jedyny wymóg to wypełnienie krótkiego formularza).

Niezależnie od tego, regulamin sklepu powinien być regularnie sprawdzany i w razie potrzeby dostosowany.

Przeczytaj również:

Pamiętaj o regularnym sprawdzaniu zapisów w regulaminie Twojego sklepu i dbaj, aby był zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi.

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę