Nowe klauzule niedozwolone według UOKiK – wrzesień 2011

Ekomercyjnie

eKomercyjnie.pl

Autorką poniższego wpisu jest Julia Andrzejewska z firmy Trusted Shops, która zajmuje się certyfikacją sklepów internetowych.

Ponad 100 nowych klauzul zostało wpisanych do rejestru klauzul niedozwolonych we wrześniu. Trusted Shops przedstawia niektóre interesujące klauzule z ostatniego miesiąca, które również dotyczą sklepów internetowych. Bądź na bieżąco i sprawdź, czy przypadkiem nie stosujesz ich w swoim e-sklepie.

1. Prawo do odstąpienia od umowy
W sklepach internetowych często stosowane są klauzule, które np. narzucają konsumentowi dodatkowe obowiązki ograniczające prawo do odstąpienia od umowy. W wrześniu wpisano m. in. następujące klauzule:

Numer wpisu 2483, data wpisu 13.09.2011:

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony, dotyczy także opakowania.

Numer wpisu 2501, data wpisu 13.09.2011:

Zwrotowi nie podlegają kosmetyki np. żele, akryle, lakiery, farbki itp.

Numer wpisu 2514, data wpisu 19.09.2011:

Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie nieużywanego, niezniszczonego, oryginalnie zapakowanego towaru wraz znieoderwanymi metkami, pisemnym oświadczeniem i dowodem zakupu.

2. Reklamacje
W rejestrze także wpisano nowe niedozwolone klauzule dotyczące reklamacji, które ograniczają prawa klienta w sposób niezgodny z prawem. Należy więc sprawdzić, czy przypadkiem w sklepie nie są stosowane następują (lub podobne) klauzule:

Numer wpisu 2503, data wpisu 13.09.2011:

Po otrzymaniu przesyłki należy rozpakować ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół przez Klienta i doręczyciela. Tylko w tym przypadku uznajemy reklamacje z tytułu wad powstałych w czasie transportu.

Numer wpisu 2507, data wpisu 19.09.2011:

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: […] Dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności za przewożoną przesyłkę.

Numer wpisu 2518, data wpisu 19.09.2011:

Wszelkie wysyłki wykonywane przez klientów należy wykonać poprzez firmę kurierską uzgodnioną wcześniej z “XXX”. Dotyczy to w szczególności przesyłek reklamacyjnych.

Numer wpisu 2519, data wpisu 19.09.2011:

Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej.

Numer wpisu 2536, data wpisu 19.09.2011:

Reklamacji podlegają jedynie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarze niezużytym.

Numer wpisu 2537, data wpisu 19.09.2011:

Reklamacji nie podlegają (…) towar posiadający uszkodzenia mechaniczne.

3. Właściwość miejscowa sądu
Klauzule narzucające konsumentom właściwość miejscową sądu są niedozwolone. Takie klauzule mogą być stosowne jedynie wtedy, gdy przedsiębiorcy nie kierują swojej oferty do konsumentów, a do innych handlowców (B2B). Takich klauzul wpisano do rejestru już wiele, mimo tego sklepy nadal stosują takie klauzule, jak np. następująca:

Numer wpisu 2524, data wpisu 19.09.2011:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby sprzedawcy.

4. Dalsze niedozwolone klauzule
Poza tym do rejestru wypisane zostały jeszcze następujące niedozwolone klauzule, które mogą się znaleźć w regulaminach sklepów internetowych:

Numer wpisu 2484, data wpisu 13.09.2011:

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez Pocztę Polską oraz firmy kurierskie.

Numer wpisu 2499, data wpisu 13.09.2011:

Firma zastrzega sobie także prawo do odmowy realizacji zamówienia w szczególnych przypadkach np. gdy na stronie w opisie wkradł się błąd dotyczący pojemności lub ceny.

Numer wpisu 2569, data wpisu 21.09.2011:

Zmiany w cennikach nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają jej wypowiedzenia.

Podsumowanie
Jeżeli jedna (lub więcej) z wymienionych klauzul wygląda znajomo, koniecznie należy sprawdzić regulamin, aby wykluczyć, że takie lub podobne klauzule są używane w Twoim sklepie. O ile istnieją wątpliwości, należy się skonsultować z prawnikiem. Niezależnie od tego, regulamin sklepu powinien być regularnie sprawdzany i w razie potrzeby dostosowany.

Przeczytaj również:

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę