Klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych – maj 2013

Ekomercyjnie

eKomercyjnie.pl

Maj pod względem liczby wpisów nie był rekordowy, jednak w sumie niedozwolonych klauzul było zdecydowanie więcej, niż w kwietniu. Kolejny miesiąc z rzędu nie pojawiają się zapisy istotnie zmieniające prawa i obowiązki klientów i e-sklepów. Cały czas obserwujemy za to rosnącą organizacji prokonsumenckich skarżących e-sklepy. Warto więc zachować szczególną ostrożność i pilnować, aby nasz regulamin był „bezbłędny”.

Dzięki naszym produktom – Regulaminy dla sklepów internetowych – ciągle sprawdzamy dla Was rejestr klauzul abuzywnych i przedstawiamy regularne zestawienia na ten temat.

Zaznaczone na czerwono zapisy naruszają prawa klienta, gdyż zawierają zastrzeżenia i rozwiązania mniej korzystne niż uregulowania ustawowe. Na zielono oznaczyliśmy zaś nasze porady odnośnie klauzul.

Dane techniczne, opisy i zdjęcia

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

Przedstawione charakterystyki i zastosowania produktów dostępnych w sklepie, mają charakter orientacyjny. Dokładamy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były zgodne z rzeczywistością, jednak zastrzegamy sobie prawo do błędów na stronie. Informacje zawarte na stronie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

„Mimo dołożenia wszelkich starań, Sklep nie gwarantuje, że przedstawione zdjęcia i opisy nie zawierają błędów. Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu i rzeczywistym wyglądzie nie może być podstawą roszczeń Kupującego.

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w opisie;
 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w danych technicznych;
 • nie możemy zastrzegać prawa do różnic pomiędzy zdjęciami, a sprzedawanym produktem;
 • nie możemy wyłączyć odpowiedzialności za powyższe błędy w regulaminie;
 • w przypadku błędu klient ma prawo nie do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, a roszczenie ze względu na niezgodność towaru z umową.

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

 

Dostawa czas i odpowiedzialność

„Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie leżące po stronie firm wysyłkowych.”

„Sklep nie odpowiada za opóźnienia w realizacji spowodowane nieprawidłową pracą kurierów.”

„XXX nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.”

„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z funkcjonowania firmy kurierskiej, Poczty Polskiej a także z powodu siły wyższej.”

„Za terminowe dostarczenie przesyłek odpowiadają przewoźnicy. Sklep XXX nie ma wpływu, ani nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i straty spowodowane przez przewoźnika realizującego zamówienie.”

„Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w dostawie zakupionego towaru wynikłych z winy firm kurierskich.”

„Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez Pocztę Polską i firmy kurierskie.”

„Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne opóźnienie w dostarczaniu przesyłki wynikłe z winy spedytora.”

„Firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli czas dostawy przedłuża się z winy firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej.”

3. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. Poczty polskiej lub firmy kurierskiej).”

„XXX nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, nie ponosimy również odpowiedzialności za nieterminowość dostawców.”

„XXX nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki.”

„XXX nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia z winy firmy kurierskiej.”

18. XXX nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę oraz inne firmy kurierskie.”

„Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie powstałe z winy firmy kurierskiej.”

„Firma nasza nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w dostawie zakupionego towaru, wynikłych z winy firm kurierskich.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy domagać się spisania protokołu szkody;
 • nie możemy uzależniać przyjęcia reklamacji od przedstawienia protokołu szkody;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za czas dostawy;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za szkodę powstałą do momentu wydania/dostarczenia przesyłki klientowi.

 

Ograniczenie odpowiedzialności sklepu

Księgarnia nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z (…) innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych.”

Księgarnia nie odpowiada za naruszenia poufności danych powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności wynikłych z kradzieży sprzętu (…).”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności jeśli prawo taką odpowiedzialność przewiduje;
 • w przypadku poniesienia przez nas straty w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich przysługuje na prawo dochodzenia od nich odszkodowania;
 • nagroda jest zrównana w prawach do reklamacji z zakupionym w e-sklepie produktem.

 

Reklamacje i zwroty

„Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.”

„Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w obuwiu nie zużytym.”

„3. Gwarantujemy zwrot pieniędzy w wysokości ceny towaru (zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki).”

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku .”O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.” Nabywca ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna towaru w sklepie XXX bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu, nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy w komplecie: przedmiot, dowód zakupu, karta gwarancyjna. Koszt przesyłki i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.”

Przy rezygnacji z towaru, pieniądze zwracane są przelewem bankowym na podany rachunek. Pieniądze zwracane są tylko za towar, nie zwracamy kosztów przesyłek.”

5. w terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia.”

„Warunkiem zwrotu, lub reklamacji towaru jest posiadanie paragonu, lub faktury na dany towar i odesłanie ich do firmy XXX wraz ze zwracanym (reklamowanym) towarem.”

„W przypadku zwrotu towaru jest Państwu zwracana wartość pieniężna odsyłanego towaru wynikająca z zamówienia, nie zwracane są natomiast koszty wysyłek.”

Towar wysyłają Państwo na swój koszt w nienaruszonym stanie (oryginalne opakowanie, nie posiadające śladów użytkowania).”

„Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarze nie zużytym.”

„Towar musi być nowy, kompletny, nieotwierany, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany.”

4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru (…). 6. Koszt wysyłki towaru w przypadku zwrotu nie podlega zwrotowi.”

Zgodnie z zapisami .”Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.” Klient ma prawo w ciągu 10 dni, bez podania przyczyny, zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie i odesłać go na adres firmy. Towar powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu, w stanie niezmienionym i nie posiadającym śladów użytkowania. Koszty wysyłki towaru, pakowania oraz nadania przekazu pieniężnego (w przypadkach, w których Klient nie posiada rachunku bankowego) ponosi Klient….”

„Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować zamówienia.”

„Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta.”

„Zwracany towar należy odsyłać razem z dowodem zakupu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.”

„Sklep gwarantuje zwrot wartości zamówienia przelewem na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Zwrot wartości zamówienia pomniejszany jest dodatkowo o poniesiony przez sklep XXX koszt dostawy również wtedy gdy zamówienie było wysłane na koszt sklepu i opłata ta nie była pobrana w pierwotnym zamówieniu.”

„Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszty dostawy i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.”

„Wszelkie reklamacje będą uwzględniane tylko i wyłącznie z Protokołem Szkody wymaganym przez Pocztę Polską i firmy kurierskie.”

„Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym opakowaniu (niezniszczonym), nie będzie nosił żadnych śladów użytkowania lub uszkodzeń oraz będzie zawierał wszystkie elementy wchodzące w skład/komplet danego artykułu. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać zabezpieczony przed zniszczeniem na adres XXX na koszt Kupującego.

„W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie przesłać towar w swoim oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu na adres XXX wraz ze stosownym, pisemnym oświadczeniem. XXX gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.”

„W przypadku odstąpienia od umowy, otrzymujesz cenę uiszczoną tytułem nabycia towaru, po pomniejszeniu jej o koszty wykonania przelewu. Nie możesz żądać zwrotu kosztów dostawy i odesłania towaru.”

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia.”

„(…) Klient może bez podania przyczyny zwrócić towar zakupiony w Księgarni w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany (…).”

„Towar foliowany musi być zwrócony w oryginalnym (…) opakowaniu.”

„Towar foliowany musi być zwrócony w (…) nienaruszonym opakowaniu.”

„Przy uszkodzeniach powstałych podczas dostawy należy dołączyć protokół potwierdzający zaistnienie takiego uszkodzenia, podpisany przez pracownika firmy dostarczającej przesyłkę.”

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie XXX Reklamacje nie spełniające podane procedury nie będą uwzględniane.”

„Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki.”

„Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy) nastąpi niezwłocznie,….”

„Sklep gwarantuje zwrot ceny równej cenie produktu, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu. Koszty przesyłki towaru nie są zwracane.”

„Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Zamawiający.”

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika firmy kurierskiej.”

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechaniczych lub braków w dostarczanym towarze będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu szkodowego w momencie odbioru przesyłki.”

„Zmiany w zamówieniu Nabywca może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Nabywca może zrezygnować w całości ze złożonego zamówienia do momentu jego wysłania. Zamówienia już zapłacone: jeżeli Nabywca zrezygnuje z takiego zamówienia z przyczyn niezależnych od Sklepu, sklep potrąca od zwróconej kwoty prowizje bankowe związane z tym zamówieniem. Zwrot następuje wyłącznie przelewem na koncie bankowym. Zmiany w zamówieniu i rezygnacja z zamówienia możliwe są jedynie poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta.”

„W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki, warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej .”Protokołu szkodowego.”, który jest dostępny u kuriera.”

„W ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki istnieje możliwość reklamacji lub zwrotu zamówionego towaru (w nienaruszonym stanie), po wcześniejszym uzgodnieniu z nami (przesyłkę Zamawiający odsyła na swój koszt). Podstawą do reklamacji jest faktura potwierdzająca zakupy w sklepie produktu podlegającego reklamacji.”

6. Przed odesłaniem produktu należy o tym fakcie poinformować Sklep i uzyskać numer RMA dla zwrotu. Niniejszy numer musi być trwale naniesiony na zewnątrz paczki.”

8. Niedopełnienie któregokolwiek warunku dotyczącego zwrotu towaru skutkować będzie odmową przyjęcia przesyłki przez Sklep i uznaniem nieskuteczności odstąpienia od umowy.”

„Wszystkie koszty dodatkowe wynikłe w związku z dostawą, zwrotem i przelewami obciążają Zamawiającego.”

„Sklep internetowy XXX gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w terminie 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki zamówienia do klienta.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy potrącać kosztów manipulacyjnych;
 • nie możemy wymagać dołączenia dowodu zakupu (paragon/faktura/rachunek);
 • nie możemy domagać się spełnienia innych warunków niż ustawowe np. numeru RMA
 • koszt dostawy ulega zwrotowi w takim zakresie w jakim zmieniła się po odstąpieniu treść umowy;
 • nie możemy wymagać zwrotu w oryginalnym opakowaniu;
 • nie możemy wymagać zwrotu produktu nieużywanego – produkt może nosić normalne ślady zużycia;
 • nie ograniczać prawa do reklamacji lub ograniczaj swojej odpowiedzialności/udziału w procesie reklamacji;
 • nie możemy wydłużać ustawowych terminów;
 • nie kreować dla siebie praw naruszających prawa konsumenta.

UWAGA! Zwracany nie może być jednak produkt, który powinien być zwrócony w ramach reklamacji.

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

 

Sąd właściwy dla sporu

„W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, sprawa zostanie rozpatrzona przez Sąd właściwy dla siedziby sprzedającego.”

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.”

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sklepu.”

„Ewentualne spory będą rozwiązywane polubownie, a jeżeli nie będzie to możliwe, rozstrzygnie je Sąd właściwy dla siedziby XXX

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Księgarni lub Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.”

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie XXX, złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny (Sąd Gospodarczy) w Bydgoszczy, właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.”

„Wszelkie spory powstałe w związku z konkursem lub postanowieniami niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.”

„Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu zawarcia za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy kupna-sprzedaży rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby XXX”

„Wszelkie spory wynikające z realizacji umów kupna-sprzedaży będą rozstrzygane […] przez sąd właściwy dla miejsca siedziby właściciela witryny XXX.”

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy w jakikolwiek sposób zastrzegać określonej właściwości sądu;
 • sądem właściwym jest zawsze sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

 

Zmiana regulaminu

„Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie XXX.”

„Właściciel sklepu może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej sklepu.”

„Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem witryny XXX określonych w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny i w dowolnym czasie.”

2. Zmiany Regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu.”

„XXX zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Serwisu.”

„Właściciel sklepu internetowego XXX zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności powiadamiania użytkowników. Odwiedzający naszą witrynę użytkownik akceptuje aktualne postanowienia Regulaminu, powinien zatem co jakiś czas sprawdzać Regulamin.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zmieniać postanowień i zasad „gry” w trakcie „gry”;
 • nie możemy zastrzegać prawa do zmian w regulaminie bez przedstawienia mechanizmu zmiany nie naruszającego praw nabytych klientów.

 

? czyli inne lub dziwne zapisy

„Korzystanie ze sklepu XXX w każdej formie oznacza akceptację regulaminu. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami stanowi obowiązek Klienta….”

„Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie oznacza w 100% jego realizacji. Zastrzegamy, iż z przyczyn od nas niezależnych (skończenie się towaru na magazynie, brak towaru u dostawców itp.) możemy zamówienie zrealizować częściowo lub odstąpić od jego realizacji. Jeśli pojawią się problemy z realizacją zamówienia, niezwłocznie powiadomimy o tym klienta.

Warto zapamiętać:

 • należy poświęcić szczególną uwagę momentowi zawarcia umowy, gdyż z chwilą zawarcia umowy prawa i obowiązki stron są dokładnie uregulowane w obowiązujących przepisach;
 • złożenie zamówienia jest złożeniem zamówienia, a nie akceptacją regulaminu, czy zgoda na otrzymywanie informacji handlowych (na to należy odebrać osobne zgody).

UWAGA! Regulamin nie jest miejscem do umieszczania w nim wszystkiego co nam do głowy wpadnie! W regulaminie powinno znajdować się prawem przewidziane minimum i nic więcej.

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

 

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę