Klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych – luty 2014

Ekomercyjnie

eKomercyjnie.pl

uokik-logoLuty stał pod znakiem Olimpiady i Majdanu. W rejestrze klauzul niedozwolonych pojawiło się „tylko” 25 wpisów. Wszystkie są wariacjami na dobrze już znane tematy. U schyłku starych przepisów nie należy się już spodziewać raczej rewolucyjnych zapisów. Dzięki naszym produktom – Regulaminy dla sklepów internetowych – ciągle sprawdzamy dla Was rejestr klauzul niedozwolonych i przedstawiamy regularne zestawienia na ten temat.

Przypominamy, że już za trzy miesiące nastąpi globalna zmiana przepisów regulujących sprzedaż internetową i konsumencką. Zaowocuje to najpewniej szeregiem nowych, nie występujących do tej pory klauzul. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym zestawieniem klauzul niedozwolonych, które obejmuje luty bieżącego roku.

 

Zaznaczone na czerwono zapisy naruszają prawa klienta, gdyż zawierają zastrzeżenia i rozwiązania mniej korzystne niż uregulowania ustawowe. Na zielono oznaczyliśmy nasze porady odnośnie klauzul.

Dane techniczne, opisy i zdjęcia

Brak wpisów!

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w opisie;
 • nie możemy zastrzegać prawa do błędu w danych technicznych;
 • nie możemy zastrzegać prawa do różnic pomiędzy zdjęciami, a sprzedawanym produktem;
 • nie możemy wyłączyć odpowiedzialności za powyższe błędy w regulaminie;
 • w przypadku błędu klient ma prawo nie do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, a roszczenie ze względu na niezgodność towaru z umową.

Dostawa, czas i odpowiedzialność

„Za zniszczenia wynikłe podczas transportu z winy dostarczyciela przesyłki księgarnia internetowa [xxx] nie bierze odpowiedzialności.”

„[xxx] nie ponosi ponadto odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki lub jej zwrot jeśli waga przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną na liście przewozowym.”

„Odszkodowanie za opóźnienie w przewozie przesyłki nie może być wyższe niż równowartość 100 % sumy pobranej tytułem podstawowej opłaty transportowej.”

„W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan zabezpieczenia przesyłki (karton, taśma pakowa – to jest najważniejsze!), kompletność przesyłki, zgodność z zamówieniem oraz czy nie nastąpiło uszkodzenie mechaniczne przesyłki i/lub zawartości podczas transportu do Państwa (przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń jest równoznaczne z akceptacją jej stanu jak i zawartości).”

„W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności (rozbieżności otrzymanego towaru z zamówieniem) lub uszkodzeń, prosimy o spisanie dokładnego protokołu szkody w obecności spedytora i o jak najszybszy (w ciągu 24 godzin) kontakt z naszym sklepem (…)”

„Za opóźnienia z działania Poczty Polskiej nie odpowiadamy.”

„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z pracownikiem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej protokołu reklamacyjnego.”

„Po przejściu własności towaru na rzecz Kupującego, [xxx] nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z przyczyn związanych z nabytym towarem – poza odpowiedzialnością z tytułu gwarancji na niniejszych warunkach.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy domagać się spisania protokołu szkody;
 • nie możemy uzależniać przyjęcia reklamacji od przedstawienia protokołu szkody;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za czas dostawy;
 • nie możemy zastrzegać, ani ograniczać naszej odpowiedzialności za szkodę powstałą do momentu wydania/dostarczenia przesyłki klientowi.

 

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

 

Reklamacje i zwroty

Brak wpisów!

Warto zapamiętać:

 • nie możemy potrącać kosztów manipulacyjnych;
 • nie możemy wymagać dołączenia dowodu zakupu (paragon/faktura/rachunek);
 • nie możemy domagać się spełnienia innych warunków niż ustawowe np. numeru RMA
 • koszt dostawy ulega zwrotowi w takim zakresie w jakim zmieniła się po odstąpieniu treść umowy;
 • nie możemy wymagać zwrotu w oryginalnym opakowaniu;
 • nie możemy wymagać zwrotu produktu nieużywanego – produkt może nosić normalne ślady zużycia;
 • nie ograniczać prawa do reklamacji lub ograniczaj swojej odpowiedzialności/udziału w procesie reklamacji;
 • nie możemy wydłużać ustawowych terminów;
 • nie kreować dla siebie praw naruszających prawa konsumenta;

UWAGA! Zwracany nie może być jednak produkt, który powinien być zwrócony w ramach reklamacji.

Sąd właściwy dla sporu

„Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem [xxx], a konsumentami będą rozstrzygane na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.”

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Sklepu.”

„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca siedziby sprzedawcy.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy w jakikolwiek sposób zastrzegać określonej właściwości sądu;
 • sądem właściwym jest zawsze sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

Zmiana regulaminu lub istotnych elementów umowy

„Podmiot prowadzący sklep internetowy [xxx] wskazany w postanowieniach ogólnych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu

„Złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu [xxx]”

„(…) kwoty wymagane do przyznania rabatu (…) mogą ulec zmianie bez powiadomienia.”

„(…) procenty rabatu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.”

„[xxx] zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz w ofercie a w szczególności do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży lub zmiany cen”

„Czas trwania programu (…) mogą ulec zmianie bez powiadomienia.”

Warto zapamiętać:

 • nie możemy zmieniać postanowień i zasad „gry” w trakcie „gry”;
 • nie możemy zastrzegać prawa do zmian w regulaminie bez przedstawienia mechanizmu zmiany nie naruszającego praw nabytych klientów.

? czyli inne lub dziwne zapisy

Brak wpisów!

Warto zapamiętać:

 • należy poświęcić szczególną uwagę momentowi zawarcia umowy, gdyż z chwilą zawarcia umowy prawa i obowiązki stron są dokładnie uregulowane w obowiązujących przepisach;
 • złożenie zamówienia jest złożeniem zamówienia, a nie akceptacją regulaminu, czy zgoda na otrzymywanie informacji handlowych (na to należy odebrać osobne zgody).

UWAGA! Regulamin nie jest miejscem do umieszczania w nim wszystkiego co nam do głowy wpadnie! W regulaminie powinno znajdować się prawem przewidziane minimum i nic więcej.

 

Masz już dość sprawdzania klauzul niedozwolonych?

 • Chcesz mieć bezpieczny i sprawdzony przez prawników regulamin w swoim sklepie internetowym?
 • Nie chcesz być pozwany do UOKiK za klauzule niedozwolone?
 • Nie stać Cię na usługę prawnika za 2 tysiące złotych?

Jeśli cztery razy odpowiadasz „tak”, to eKomercyjnie.pl przygotowało dla Ciebie
Wzór regulaminu sklepu internetowego »

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę