Jak założyć sklep internetowy? Rejestracja firmy przez Internet krok po kroku

Ekomercyjnie

eKomercyjnie.pl

Od 01 lipca 2011 r. w Polsce zaczął działać system Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). System, działający na podstawie znowelizowanej Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, umożliwia, za pośrednictwiem Internetu, założenie działalności gospodarczej, zawieszanie jej lub znalezienie danych o działalności innych przedsiębiorstw. W systemie CEIDG działalność mogą rejestrować osoby fizyczne. Dla spółek podobną funkcjonalność udostępnił od 1 stycznia 2012 roku Krajowy Rejestr Sądowy.

Głównym założeniem systemu było skupienie wszystkich najważniejszych instytucji administracyjnych, aby umożliwić im komunikację między sobą oraz pozwolić obywatelom załatwić sprawy w jednym miejscu w sieci. Mimo, że system nie jest wolny od błędów, jest ciągle aktualizowany i poprawiany, niewątpliwie pozwala skrócić czas oczekiwania na wpis do państwowych rejestrów. Według CEIDG, już w pierwszym miesiącu po wprowadzeniu systemu, zarejestrowało się przez niego ponad 11 tysięcy firm.

Zakładanie sklepu internetowego

Aby założyć firmę, dzięki której będziemy mogli prowadzić sklep internetowy, należy załatwić formalności w następujących Urzędach:

1. Urząd Miasta/Gminy

 • Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • Wybranie zakresu działalności PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)

2. Urząd Statystyczny

 • Wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)

3. Urząd Skarbowy

 • Otrzymanie Numeru Identyfikacyjnego Podatnika (NIP)
 • Wybranie formy płatności podatku od dochodu
 • Rejestracja jako płatnika VAT (jeśli dotyczy)

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

5. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

 • Rejestracja bazy danych osobowych klientów sklepu internetowego

6. Krajowy Rejestr Sądowy (dotyczy spółek)

 • Wpis do KRS

Wszystkie sprawy można załatwić bez udawania się do w/w instytucji – za pośrednictwem witryn firma.gov.pl, ceidg.gov.pl lub epuap.gov.pl. Aby złożyć wniosek elektronicznie, trzeba posiadać podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym lub założyć profil zaufany ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – epuap.gov.pl). Następnie należy zarejestrować się w systemie CEIDG (firma.gov.pl, ceidg.gov.pl lub epuap.gov.pl) – system prześle link aktywacyjny na email podany przez zgłaszającego.

Po aktywacji konta należy się tam zalogować. Kolejny krok to wypełnienie wniosku w formularzu elektronicznym (za pomocą kreatora) i przesłanie go online do Ministerstwa Gospodarki. Po poprawnym zweryfikowaniu wniosku, nastąpi wpis nowej firmy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zazwyczaj jest to następny dzień roboczy od daty zgłoszenia). Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem do rejestrów:

 • Urzędu Statystycznego – wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON)
 • Urzędu Skarbowego – zgłoszenie identyfikacyjne podatnika NIP; oświadczenie o wyborze formy opodatkowania. W przypadku, gdy przedsiębiorca chce rozliczać i wystawiać faktury zagraniczne musi również zgłosić wniosek o przydzielenie NIP UE
 • ZUS-u – zgłoszenie płatnika składek (w przypadku gdy przedsiębiorca chce zgłosić swoich pracowników do ubezpieczenia społecznego, osobiście musi się stawić do oddziału ZUS i wypełnić oddzielne formularze dostępne do pobrania na stronie ZUS)

Po otrzymaniu wypełnionego wniosku, urzędnik dokonuje wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, który następnie jest przykazywany do Urzędu Skarbowego, gdzie nadawany jest NIP. Kolejny krok to elektroniczne przesłanie przez urząd wniosku z NIP-em do Urzędu Statystycznego (w celu przydzielenia numeru REGON) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zgłoszenie płatnika). Po zakończeniu całej procedury, system ePUAP przesyła wnioskodawcy informację zwrotną o nadanych numerach identyfikacyjnych.

Możliwe jest również anonimowe złożenie wniosku (gdy zgłaszający nie posiada podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego e-PUAP) – wtedy można się zarejestrować i wysłać wniosek elektronicznie. Zgłaszający otrzyma kod weryfikacyjny wniosku, który należy wydrukować i własnoręcznie podpisać. Następnie trzeba udać się z nim do najbliższego Urzędu Miasta/Gminy (urząd wyznacza termin 7 dni od otrzymania kodu), gdzie przyjmujący urzędnik dokona reszty formalności.

Z uwagi na to, że każdy sklep internetowy zbiera i przetwarza dane osobowe, konieczna jest rejestracja zbioru danych klientów e-sklepu w bazie GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). Można tego dokonać w systemie e-GIODO, gdzie należy wypełnić elektroniczny wniosek. Ważne jest, aby przed wysłaniem wniosku online opatrzyć go podpisem elektronicznym (możliwe jest również wysłanie wniosku bez podpisu elektronicznego, jednak wtedy należy go wydrukować i podpisać, a następnie wysłać pocztą lub złożyć w siedzibie GIODO).

Więcej na temat rejestracji danych w bazie GIODO piszemy w tekście Sklep internetowy a rejestracja w GIODO.

Po otrzymaniu wszystkich potwierdzeń online, można rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Załatwianie spraw przez Internet

Poniżej wymieniono usługi pomocne przy załatwianiu spraw z urzędami online:

GUS

Urząd Skarbowy

ZUS

Źródło: ePUAP / Ministerstwo Finansów / GUS / ZUS

foto © peshkova – Fotolia.com

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę