E-commerce w Europie osiągnął wartość 312 mld euro w 2012 roku [infografika]

Ekomercyjnie

eKomercyjnie.pl

ehandel w europie2E-commerce w Europie rozwija się dynamiczne – tak wynika z najnowszego raportu B2C Ecommerce, opublikowanego przez Ecommerce Europe – europejską organizację sprzedawców internetowych. Przychody ze sprzedanych dóbr i usług online wzrosły o 19%, osiągając wartość 311,6 mld euro w 2012 roku. 28 państw członkowskich (w tym Chorwacja, która przystąpi do UE z dniem 1 lipca 2013 roku) osiągnęły razem 276,5 mld euro, czyli 88,7% całkowitej sprzedaży online w Europie – co stanowi wzrost o 18,1%. Dane zostały opracowane przy współpracy różnych europejskich stowarzyszeń ecommerce – w tym GfK Group (największy niemiecki instytut badania rynku).

Europejska branża e-commerce jest wyraźnie zdominowana przez trzy wiodące kraje: Wielką Brytanię (96 mld euro), Niemcy (50 mld euro) i Francję (45 mld euro). 191 mld euro, wypracowane razem przez te trzy kraje, reprezentuje 61% całkowitego e-commerce w sektorze B2C w Europie i 69% w 28 państwach członkowskich.

Wpływ Internetu (w tym e-commerce) w europejskiej gospodarce

Produkt Krajowy Brutto (PKB) w Europie w 2012 roku szacuje się na wartość 16 trylionów euro, gdzie PKB we wszystkich krajach członkowskich wynosi nieco ponad 80%. Biorąc pod uwagę fakt, że Internet rozwija się znacznie szybciej niż gospodarka w ogóle, Ecommerce Europe szacuje, że udział europejskiej gospodarki internetowej wyniesie 3,5% i podwoi swoją wartość w 2016 roku, a do 2020 roku go potroi.

Liczba utworzonych miejsc pracy bezpośrednio i pośrednio przez rynek B2C w branży e-commerce w Europie, szacowana jest na ponad 2 miliony. Ta liczba będzie stale rosnąć, wraz z coraz większą świadomością online w społeczeństwie.

Jeśli chodzi o liczbę stron B2C, Ecommerce Europe szacuje ją (pod koniec 2012 roku) na 550 tysięcy (wzrost 20% rocznie) i która wzrośnie jeszcze bardziej, ze względu na rozwój przewidywany w południowych i wschodnich rynkach takich jak Hiszpania, Włochy, Polska, Rosja, Ukraina, Turcja – czyli tam, gdzie e-commerce goni bardziej dojrzałe rynki w Europie Północnej, Zachodniej i Środkowej.

Operatorzy pocztowi i kurierzy zbierają owoce tego imponującego wzrostu w ostatnich latach. Ecommerce Europe szacuje roczną liczbę paczek wysłanych do klientów w kraju i za granicą oraz do innych krajów europejskich na łączną wartość 3,5 mld, a ta liczba z pewnością będzie jeszcze rosła wraz ze wzrostem sprzedaży online w Europie.

Rozwój e-commerce różni się od regionu

E-commerce w sektorze B2C jest jednym z głównych motorów gospodarki europejskiej, która jeszcze nie otrząsnęła się z kryzysu sprzed 5 lat. Istnieją jednak jeszcze duże różnice w rozwoju pomiędzy dojrzałymi rynkami w północnej i północno-zachodniej Europie, a krajami rozwijającymi się w południowej, środkowej i wschodniej Europie na czele z Rosją, Turcją, Polską i Ukrainą.

Europa Zachodnia (w tym Wielka Brytania, Francja, kraje Beneluksu i Irlandii) jest regionem z najwyższym udziałem w branży e-commerce – 160,8 mld euro, czyli 51,6% całkowitego europejskiego rynku e-handlu. Wynika to z wpływu największych gospodarek e-commerce w Europie: Wielkiej Brytanii i Francji. Centralna Europa, która obejmuje Niemcy, Austrię, Szwajcarię i Polskę – to drugi co do wielkości obszar e-commerce w Europie z 76,3 mld euro, czyli 24,5% udziałem w europejskiej branży e-commerce. Niemcy nadają w tym regionie największy ton jako drugi największy ośrodek e-handlu w Europie.

Europa Południowa prześcignęła kraje skandynawskie w 2012 roku i jest obecnie trzecim regionem z obrotami wynoszącymi 33,2 mld euro. Jego udział w ogólnym rynku europejskiego e-commerce wynosi 10,7%. Europa Wschodnia i Południowa – w tym Hiszpania, Włochy, Portugalia, Grecja i Turacja – są to dwa najbardziej rozwijające się rynki handlu internetowego. Natomiast region Europy Północnej – w Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, Islandii i innych krajów bałtyckich – jest obecnie na czwartej pozycji pod względem rozmiaru e-handlu i wynosi 28,7 mld euro – czyli ma 9,2% udziału w rynku.

Europa Wschodnia – prowadzona przez Rosję, pokazuje imponujący wzrost zakupów online, osiągając obroty w wysokości 12,6 mld euro i 4% udziału w rynku.

Europa jest największym rynkiem e-commerce na świecie

W 2010 roku, Europa wyprzedziła USA – największy rynek ecommerce na świecie. W 2012 roku, całkowite obroty e-handlu – w tym towarów i usług, osiągnęły blisko 311,6 mld euro, co równa się 35,1% udziałowi w globalnej sprzedaży online. Ameryka Północna – w tym USA i Kanada są obecnie drugim co do wielkości obszarem e-commerce z obrotami wynoszącymi 294,2 mld euro i 33,1% udziałowi na świecie. Regiony Azji i Pacyfiku są trzecim regionem: 227,8 mld euro i z 25,6% udziałem. W 2012 roku kraje Azji i Pacyfiku potwierdziły, że są najszybciej rozwijającym się regionem. Rozwijające się regiony to również Ameryka Południowa z obrotami 42,1 mld euro (5%) oraz kraje Bliskiego Wschodu i Afryki z obrotami wynoszącymi 10,8 mld euro (1,2%). Ecommerce Europe szacuje, że łączny światowy rynek e-commerce osiągnął już wartość blisko 889 mld euro.

światowy ecommerce

Nadal szybki wzrost

Według Wijnand’a Jongena – wiceprezesa Ecommerce Europe, wzrost w Europie można szybko wyjaśnić.

„Kraje skandynawskie oraz Holandia i Wielka Brytania w szczególności, maja tę przewagę, że uzyskują bardzo wysokie wyniki zarówno dla e-commerce jak i m-commerce. W tych krajach, od 70 do 80% użytkowników korzystających z Internetu, dokonuje również zakupów w sieci. Natomiast wskaźniki wzrostu wynoszą w tych krajach obecnie od 10 do 15%. Jednak reszta Europy ich stale goni. Mimo, że mają relatywnie mniej nabywców kupujących w sieci, rynek ten bardzo szybko rośnie. Prognozuje się, że europejski e-commerce podwoi się do końca 2016 roku i osiągnie 625 mld euro – dzięki rosnącej liczbie e-konsumentów oraz wzrostu ich zaufania do zakupów w sieci.”

Jak będzie wyglądała przyszłość e-commerce w Europie?

Coraz więcej europejskich konsumentów będzie zawsze dostępnych online. W najbliższych latach, wzrost sprzedaży będzie w dużej mierze zależny od szybkiego rozwoju handlu mobilnego. W Wielkiej Brytanii, m-commerce osiągnął już 12% całkowitej sprzedaży online – o 7% więcej niż pod koniec 2011 roku. W Skandynawii, udział w handlu mobilnym wynosi obecnie 8%, a we Francji 2%. Dla porównania, udział w m-commerce w Stanach Zjednoczonych szacuje się na blisko 10% – dwukrotnie więcej niż w 2011 roku. Jak twierdzi Jongen:

„W Europie widzimy podobną tendencję – kraje skandynawskie i Wielka Brytania prowadzą, natomiast inne kraje szybko je nadganiają. Dzisiaj, ponad 47,6% Europejczyków posiada smarfona, dlatego coraz więcej konsumentów jest już na stałe połączonych z siecią i dzięki temu, mogą dokonywać zakupów tam gdzie chcą i kiedy chcą. Dlatego głównym wyzwaniem dla innowacyjnych przedsiębiorców jest to, komu się uda wyjść przed szereg i wykorzystać potencjał jaki siedzi w handlu internetowym w najbliższej przyszłości.”

ecommerce-europe

Źródło: Ecommerce-europe.eu

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
23.11.2022

Recykling treści – praktyczne zalecenia i przykłady

Jan Kinal

Jan Kinal

CEO
setugo.pl

Artykuł
21.11.2022

Black Friday nie musi być black. Jak się do niego dobrze przygotować?

Magdalena Hajduga

Magdalena Hajduga

Head of Business Development
Apaczka.pl

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę