Czy 13 czerwca sklep internetowy powinien zmienić swój regulamin?

Ekomercyjnie

eKomercyjnie.pl

Czy 13 czerwca 2014 roku muszę zmienić regulamin? Takie pytanie zadawane jest nam kilkadziesiąt razy dziennie. W Internecie można znaleźć rozbieżne opinie na ten temat. Większość tekstów zaczyna się od sporej listy kluczowych zmian, a dopiero na końcu pisze się o tym, co jest najważniejsze, czyli kiedy nastąpi moment obowiązywania nowych przepisów w Polsce. To powoduje spore niejasności w tym zakresie. Naszym zdaniem, nie ma jutro konieczności zmiany regulaminu.

Przeanalizujmy sprawę jeszcze raz, krok po kroku.

1) Zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie praw konsumentów 13 czerwca 2014 roku powinna na terenie UE nastąpić pełna harmonizacja w zakresie prawa konsumenckiego. Obowiązek harmonizacji spoczywa na organach legislacyjnych państw członkowskich.

2) W Polsce proces legislacyjny w uproszczeniu wygląda tak:

  • ustawę uchwala Sejm
  • uchwalona przez Sejm ustawa trafia do Senatu, który ma 30 dni na przyjęcie bez zmian, wniesienie zmian, odrzucenie w całości
  • ustawa trafia ponownie do Sejmu jeśli Senat wniesie zmiany
  • Marszałek Sejmu przekazuje ustawę Prezydentowi do podpisu, na co ma on 21 dni
  • Prezydent podpisuje ustawę, wetuje ustawę lub kieruje do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny
  • w przypadku weta ustawa wraca do Sejmu, który może odrzucić weto większością 3/5 przy obecności co najmniej połowy posłów
  • w przypadku podpisania ustawy Prezydent lub odrzucenia weta zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw
  • ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, chyba że z jej treści wynika wydłużone vacatio legis.

3) Proces legislacyjny Ustawy o prawach konsumenta można znaleźć pod tym adresem: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2076

4) Jak widać 30 maja 2014 roku przekazano Ustawę o prawach konsumenta Prezydentowi do podpisu, który tego jeszcze nie zrobił. Na tej stronie znajdziecie informacje o podpisanych przez Prezydenta aktach prawa: http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/

5) Ponieważ Prezydent nie podpisał ustawy nie mogła ogłoszona w Dzienniku Ustaw, co można zobaczyć w tym miejscu: http://dziennikustaw.gov.pl/Wyszukiwanie/tabid/114/Title/konsumenta/Default.aspx

6) Ponadto w art. 55 Ustawy o prawach konsumenta czytamy, że „Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”. Pełen tekst ustawy znajdziecie pod tym linkiem: http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/2076_u/$file/2076_u.pdf

Reasumując

Nie ma podstawy prawnej do dokonania zmiany regulaminów na podstawie samej dyrektywy, a ustawa nie tylko nie została jeszcze opublikowana, ale zakłada sześciomiesięczne vacatio legis.

Natomiast kwestią otwartą pozostaje ewentualne orzekanie przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w związku niedopełnieniem obowiązku implementacji dyrektywy z dniem 13 czerwca 2014 roku, na co zwracaliśmy uwagę w artykule: NIC się nie zmieni dla większości polskich sklepów internetowych w piątek 13 czerwca 2014 roku – szczerze o zmianach w przepisach konsumenckich.

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę