Aspekty prawne w ecommerce – pytania i odpowiedzi #2: Dodatkowa opłata dla klienta za prowizje pobierane przez systemy płatności?

Krzysztof Bartnik

Krzysztof Bartnik

CEO
imker.pl

Pytanie: Czy w świetle prawa wolno pobierać dodatkowe opłaty od klienta, aby zrekompensować sobie prowizję pobieraną przez pośredników płatności finansowych (online)? Przykładowo, płacimy firmie 2% prowizji (stawka jest 0% VAT), a klienta obciążamy dodatkową opłatą +2,46% (powiększoną o 23% VAT).

Odpowiedź kancelarii prawnej:
Nie ma przeszkód aby taką opłatą obciążyć ostatecznego Klienta (np. konsumenta), ale do tego musi istnieć podstawa prawna np. wynikająca z zawartej z Klientem umowy, czy też zaakceptowanego regulaminu lub cennika.

Innym rozwiązaniem jest doliczenie takiej dodatkowej opłaty do marży handlowej pobieranej przez sklep, czyli powiększenie o tą opłatę dodatkową ostatecznej ceny towaru. Wydaje się, że to rozwiązanie jest prostsze.

Należy jednak zaznaczyć, że taką opłatą dodatkową nie można będzie obciążyć np. dostawcy towarów dla sklepu internetowego czyli innego przedsiębiorcy bowiem zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 czerwca 2008 r. (III CSK 23/2008) uznał, iż przedmiotowym deliktem będzie nie tylko dokonywanie czynności o charakterze faktycznym ale również zawieranie porozumień obligujących producenta do spełnienia świadczeń dodatkowych (poza świadczeniem głównym). Nadto zgodnie z art. 3 tej ustawy, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.Wynika z tego, że wiele zależy także od regulaminu sklepu internetowego oraz umowy pomiędzy sprzedającym a sklepem, w której określone są zasady pobierania prowizji.

Prowizję 2,46% proponowaną przez pytającego można dodać do produktu tylko wtedy, gdy kupujący będzie o tym wiedział w trakcie zamawiania tego produktu (a więc zostanie mu przedstawiona cena produktu, potencjalne kwoty, jakie zapłaci za przesyłkę oraz dodatkowo przedstawiona zostanie ta prowizja).

Najprostszym jednak i najbezpieczniejszym prawnie rozwiązaniem jest włączenie tej prowizji do ceny produktu, tak by po konieczności zapłaty opłaty za wystawienie w sklepie możliwe było jeszcze osiągnięcie zysku przez sprzedającego.


Odpowiedzi udziela kancelaria prawna Sebastian Wawrzyniak i Wspólnicy Spółka komandytowa z Poznania, Os. Zwycięstwa 14, 61-647 Poznań, biuro: Sadowa 32, 61-657 Poznań, kancelaria@swlex.pl, (61) 827-00-17. Świadczy ona usługi na rzecz podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego – start-upów, podmiotów branży e-commerce, funduszów inwestycyjnych, w branży przede wszystkim IT, nowych technologii, konsultingu, PR.


Odpowiedź była możliwa dzięki firmom: Dwiepaczki.pl (usługi kurierskie) oraz Speed-Up Group (inwestor).

Pozostałe wpisy z serii Aspekty prawne w ecommerce – pytania i odpowiedzi:

WAŻNE! Niniejsze odpowiedzi nie stanowią porady prawnej, konsultacji prawnej ani opinii prawnej, a mają jedynie charakter konsultacyjny. Wydanie porady prawnej, konsultacji prawnej lub opinii prawnej wymaga wnikliwej analizy stanu faktycznego, w tym dokładnego zakresu działalności przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a także uzyskania niekiedy informacji, które mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa. Mając na uwadze powyższe, spółka nie doradza żadnych zachowań zgodnych lub niezgodnych z treścią wpisu i informuje, że podjęcie lub niepodjęcie określonych działań w indywidualnej sprawie musi zostać poddane ocenie jedynie w przypadku oceny stanu faktycznego oraz prawnego dotyczącego tej sprawy. Ani spółka, ani serwis, na którym umieszczona zostaje odpowiedź nie składa żadnych zapewnień, wyraźnych czy domniemanych, co do rezultatów uzyskanych przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w wyniku wykorzystania tejże odpowiedzi, w tym zapewnień o przydatności do określonego celu. W żadnym wypadku ani spółki, ani serwis nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utratę korzyści lub szkody wtórne powstałe w wyniku wykorzystywania tychże odpowiedzi.

Reklama

Pozycjonowanie stron internetowych

Przeczytaj również:

Artykuł
15.01.2024

8 funkcji, których nie może zabraknąć w Twoim e-Commerce B2B

Joanna Śliwa

Joanna Śliwa

Content Marketing Specialist
satisfly.co

Ekomercyjni

Nowa, zamknięta grupa na facebooku. Dużo ekomercyjnej wiedzy, networking, pomoc. Tu się poznasz na e-commerce.

Zobacz grupę